Asfalt Stockholm

Utan vägar skulle världens samhällen sluta att fungera. Vägar utgör bokstavligt talat grunden för det mesta av den globala infrastrukturen, och de gör att såväl människor som varor och tjänster kan färdas mellan städer och länder. Inte minst i Europa har vägbyggen historiskt spelat en helt avgörande roll för fred. Detta i och med att de har möjliggjort för transport mellan länderna på den tidigare så krigshärjade kontinenten. Asfalterade vägar dominerar förstås, både i Stockholm, övriga delar av Sverige och Europa. Det har flera olika anledningar. Asfalt har, innan det först lagts i Stockholm, använts i många europeiska städer i närmare 200 år. Den är särskilt utvecklad för att vara så effektiv som möjligt på alla plan. På GW Asfalt I Stockholm har vi inte riktigt 200 års erfarenhet av asfaltering, men i jämförelse med de flesta konkurrenter har vi varit verksamma i branschen väldigt länge!

Asfalt går att använda på byggen i Stockholm om och om igen

Till skillnad från många andra byggnadsmaterial är detta en produkt som går att återvinna och använda igen. Och igen. Och igen. Även om vissa ämnen ibland måste tillsättas i det gamla materialet när den hettas upp för att återanvändas så kan man i stort sett använda helt och hållet återvunnen asfalt vid ett beläggningsarbete i Stockholm. Faktum är att konstruktionen och tillämpningen av asfalt i Stockholm är en av de mest återanvändningsbara industrierna idag. Och utvecklingen går åt rätt håll. Allt fler länder inser idag de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att återvinna fullt bruklig asfalt och placera ut på vägarna i Stockholm igen. Detta är en mycket positiv utveckling som vi på GW Asfalt i Stockholm välkomnar med öppna armar!

Asfaltering i Stockholm är kostnadseffektivt

Inga andra material för markarbeten har varit i närheten av så billiga att ta fram. Den ekonomiska aspekten är en viktig anledning till varför asfalt pryder vägarna ända från Sicilien till Stockholm. Allt eftersom teknikutvecklingen går framåt utvecklas nya typer av material som är ännu billigare än föregångarna. Det är kombinationen av att det både är ett material som är billigt att framställa och tillämpa, dess överlägsna hållbarhet samt möjligheten att återvinna materialet som gjort det till den överlägset mest populära beläggningen under de senaste 100 åren.

Miljö

Forskningsresultaten pekar konsekvent åt ett och samma håll. Genom att återvinna asfalt i Stockholm kan industrier inom branschen både kraftigt reducera energikostnader och minska sina koldioxidutsläpp markant. Att återvinna istället för att hela tiden framställa nytt är en klimatsmart process som kommer att bli både enklare och mer vanligt förekommande i framtiden.

Bitumen

Bitumen är den komponent av beläggningen som kostar allra mest pengar. Eftersom materialet lätt går att åter smälta ner och återvinna kan man spara mängder av pengar. Återvunnen asfalt innehåller nämligen mängder av bitumen.

Återvunnen asfalt i Stockholm sparar transport, tid och pengar

Nog för att materialet är förhållandevis väldigt billigt och enkelt att ta fram jämfört med andra material. Det är trots allt ännu effektivare att återvinna gammal asfalt i Stockholm, eftersom man då kan göra stora besparingar vad gäller logistik. I många länder tvingas man nämligen importera beläggningsmaterialet. Om möjligheten finns att återvinna det gamla materialet i dessa länder kan kostnaden för transport minskas kraftigt.

 

Asfalt är anpassningsbart

Bortsett från att det är den ohotat billigaste formen av beläggning så är också asfalt ett material som går att anpassa för olika typer av markarbeten i Stockholm. Det finns inte en universallösning som används på alla vägar. Precis som vilka byggmaterial som helst så måste man anpassa den utefter vilka syften den ska fylla. För vägar som ska kunna bära tung trafik, dygnet runt, under alla dagar om året är det exempelvis viktigt att vägen står pall för högt tryck. För ytor som aldrig kommer att behöva kunna bära lastbilar utan endast syftar till att agera lekyta för barn på en skolgård gäller förstås andra förutsättningar. Då är det snarare viktigt att ytan är slät och relativt mjuk för att minska risken för olyckor. Det finns också asfalt som är särskilt framtagen och anpassad för att kunna avlägsna vatten från vägarna i Stockholm.

För oss på GW Asfalt är det mycket viktigt att kunna leverera asfalteringsarbeten i Stockholm anpassade för många olika syften. Om du har några frågor om hur vi skulle kunna hjälpa just dig så är du välkommen att kontakta oss på 08-447 31 30 redan idag!

Asfalt ljudisolerar Stockholm

Okej, för många människor låter detta argument möjligen lite konstigt. Alla som någonsin har bott bredvid en hårt trafikerad led i Stockholm vet att även asfalterade vägar kan föra oväsen. Men allting är relativt. Alla andra alternativa beläggningar hade inneburit betydligt mer oljud. Faktum är att materialet ofta produceras just för att vara så ljudisolerande som möjligt. På senare år har man tagit fram och testat någonting som kallas för gummiasfalt. Det är precis som det låter, en beläggning som till viss del (närmare bestämt till 2%) innehåller gummi. Tekniken har använts i andra delar av världen sedan 90-talet och har då uppvisat lyckade siffror.

Asfalt i Stockholm – Hållfasthet i flera lager

Det finns inga beläggningsmaterial som är lika hållfasta och intakta som asfalt i Stockholm. Den är både skapad för att stå pall under lång tid, men också för att lätt och enkelt kunna repareras och läggas om på nytt då sprickor och/eller hål uppstår i vägen. Asfaltering innebär oftast inte bara ett lager, utan flera olika.

Slitlager

Högst upp finns slitlagret, vilket är det lager som vi människor ser när vi tittar ner i marken där vi går. Det relativt tunna lagret är ytbehandlat och hopklistrat med underliggande lager. Slitlagret kan också bestå av så kallad asfaltbetong, vilket är en särskilt tät typ som syftar till att klara av slitaget från dubbdäck och tung trafik.

Bärlager och bindlager

I många arbeten kan man också använda underliggande lager, bärlager och bindlager, vars syfte är att hålla marken på plats och fri från skador orsakade av hög belastning. Dessa lager ser alltså till att trycket inte är högre på en särskild del av vägen, utan blir jämt fördelat över markytan.

 

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Vi behandlar informationen från dig på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och sparar endast personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).