Betongarbeten Stockholm

Få byggmaterial har påverkat samhällsutvecklingen i lika hög grad som betong har gjort. Betongarbeten har under många år bidragit till uppbyggnaden av världens städer, från Sverige och Stockholm till övriga delar av jordklotet. Materialet är kraftfullt, förhållandevis billigt och mycket mångfacetterat. Betong används såväl i bygget av stora bostadshus som vid konstruktionen av infrastruktur såsom vägar, tunnlar och broar. I takt med att Stockholm växer ökar behovet av företag med kompetens inom betonggjutning. GW Asfalt svarar på detta behov!

GW Asfalt - Betonggjutning med kvalitet i Stockholm

Vi vågar påstå att det inte finns några betongarbeten i Stockholm som vi inte klarar av. Faktum är att GW Asfalt är ett av de företag som har längst erfarenhet på området. Vi har ägnat stora delar av vår verksamhet till just betonggjutning i Stockholm under många år. Och vi planerar att fortsätta länge till.

På GW Asfalt arbetar vi med alla. Från stora kunder och omfattande projekt till mindre kunder och mindre betongarbeten i Stockholm. Hos oss är du välkommen om du behöver våra tjänster i egenskap av privatperson. Men du är lika välkommen om du representerar ett företag eller en organisation.

Olika typer av betongarbeten i Stockholm

Det finns många olika anledningar att anlita ett företag för betonggjutning i Stockholm. Betong utgör trots allt bärande delar av de allra flesta byggnationer. På GW Asfalt arbetar vi med betongarbeten för golv, väggar, husgrunder och mycket annat.

Golv

Alla byggnader behöver ett golv, och de allra flesta golv är gjorda av betong. Materialet är optimalt när det gäller att få till raka golv, och stabiliteten kan inte mätas med något annat. När vi på GW Asfalt utför betongarbeten i Stockholm handlar det ofta om att vi gjuter betong för golv. Vi utför golvjobben i allt ifrån mindre villor och fritids- och sommarhus till stora lägenhetskomplex, fabriker och andra industrilokaler.

Plattbärlag

När man bygger flerbostads- och lägenhetshus är den allra vanligaste metoden att gjuta betongen på plats. Detta görs genom att man använder plattbärlag, vilket är armerade betongelement som syftar till att bära upp konstruktionen. De är särskilt fördelaktiga då man på ett smidigt sätt kan tillämpa vatten, el och nätverk i själva byggnaden. På GW Asfalt har vi lång erfarenhet av denna typ av större betonggjutningar i Stockholm.

Grundgjutning

Grundgjutning utgör basen för en hel byggnation, och det är extremt viktigt att arbetet blir gjort på rätt sätt. En stabil betonggjutning på villan, lägenhetshuset eller kontorsbyggnaden i Stockholm kan avgöra hur bra bygget håller i längden. På GW Asfalt har vi gedigen erfarenhet av den här typen av arbeten. Vi ser till att byggnaden vilar på en stabil och tät grund.

Väggjutning

En byggnad är bara så stark som dess väggar. När det handlar om betonggjutning av väggar för bostäder, kontor och andra typer av byggnader i Stockholm. Ja, då kan man lita på att vi på GW Asfalt löser jobbet på bästa möjliga sätt. Arbete med betongväggar kan dessutom ske på två olika sätt.

Betongväggar på förhand
När man utför betongarbeten på nybyggnationer i Stockholm brukar färdiga betongväggar vara att föredra. Väggarna placeras då på betonggrunden innan tak eller nästa våning kommer på plats. I dessa fall av betongjutning i Stockholm tillverkas betongväggarna på en annan plats än vid själva bygget.

Betongväggar på plats
En annan variant av arbete med väggar är att helt enkelt gjuta väggarna på plats. Vid den här typen av betongarbeten i Stockholm använder vi oss då av en form i vilket vi tillsätter betongen. Materialet stelnar, vi avlägsnar formen och vips så har vi en ny fin vägg på plats!

Att vara kund av betongarbeten hos GW Asfalt i Stockholm

Många vänder sig till oss på GW Asfalt i Stockholm när de behöver hjälp med betonggjutning i Stockholm. Och vi förstår dem. Vi är helt enkelt proffs på alla typer av betongarbeten. Och vi har levererat den här typen av tjänster i Stockholm under många år.

Kontakta oss om du vill höra mer om hur vi kan ge dig en stadig grund att stå på. Vi välkomnar alla kunder och alla projekt!

Kompetens

Alla som är verksamma inom byggbranschen vet att det finns vissa jobb som kräver större kompetens än andra. Och betongarbeten hör till våra något mer komplicerade byggtjänster i som. Materialet kräver nämligen två motsatta färdigheter. Som betongarbetare måste man vara snabb och effektiv för att betongen inte ska hinna stelna. Men på samma gång måste man vara extremt noggrann för att arbetet inte ska bli snett och ojämnt. All betongpersonal på GW Asfalt i Stockholm får omfattande utbildning i betonggjutning.

Erfarenhet

Vi har sagt det förut, men vi säger det gärna högt och tydligt igen. GW Asfalt är ett av de allra mest erfarna företagen inom betongarbeten i Stockholm. Kompetensen sitter på många sätt i den mängd år som man har varit verksam. Och vi har sysslat med betonggjutning i Stockholm i 20 års tid. Det finns inga utmaningar inom betong som vi inte kan ta oss för. Men pröva oss gärna! Här kan du läsa mer om hur tekniken inom betonggjutning har utvecklats över tid.

Bredd

GW Asfalt välkomnar alla olika kunder att ta del av våra tjänster inom betonggjutning i Stockholm. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med såväl privata kunder som kunder i form av större företag och organisationer.

Privatkunder
Behöver du hjälp med betonggjutning i egenskap av privatperson i Stockholm? Då har du hamnat rätt. På GW Asfalt har vi hjälpt mängder av privatpersoner genom åren. Det kan handla om att lägga grunden till ett nytt hem, en ny terrass eller till ett nytt sommarhus.

Företagskunder
Representerar du ett företag eller en organisation? Känn då till att GW Asfalt har ett mångårigt facit av att leverera betongarbeten till såväl stora som små organisationer i Stockholm. Vi har lagt betonggrunden för industrilokaler, kontorsbyggnader, fabriker, offentliga byggnader, skolor och mycket mer.

Kundmedvetenhet

På GW Asfalt vet vi att goda kundrelationer bygger på mer än bara ett väl utfört arbete. Därför ser vi till att alltid ha kunden i fokus i våra samarbeten. Vi ger alltid en kostnadsfri och noga genomarbetad prisplan redan i början av projektet så att du som kund ska ha en tydlig överblick över projektets kostnader. När arbetet med betonggjutning i Stockholm sedan pågår strävar vi alltid efter nära dialog för att undvika missförstånd längs vägen. Det fungerar som en trygghet både för våra kunder och för oss själva.

Betongarbeten – Frågor och svar

Betongarbeten är ett samlingsnamn för väldigt många olika typer av projekt. Därför finns oerhört många frågor att svara på om den här specifika formen av byggarbete. På GW Asfalt har vi, som vi nämnt, flera decenniers erfarenhet av betongarbeten i Stockholm. Faktum är att vi skulle säga att dessa projekt är bland de som vi är allra bäst på. I detta avsnitt ska vi svara på några frågor som kan dyka upp gällande betongprojekt.

Hittar du inte svaret på din fråga? Inga problem! Hör av dig till oss via telefon, email eller genom att fylla i kontaktformuläret. Vi återkommer med svar på din fråga så snart som möjligt.

Vad är betong?

Ja, det är väl bäst att börja från början. Vad är betong egentligen för typ av material? Alla känner förstås till att betong är ett material men få vet vad det faktiskt kommer från. Materialet tillverkas av en sammansättning av tre komponenter: Sten, grus och sand. Dessa tre kallas, då de blandas, för ballast. När man producerar betong består vanligtvis materialet av ca 4/5 ballast och 1/5 cement.

Hur tänker jag miljövänligt kring mitt betongarbete?

Det är bra att, i den utsträckning man kan, köpa närproducerat material för sitt betongarbete. Att helt enkelt tänka som man kan göra i de allra flesta fall då man köper någonting överhuvudtaget. Närproducerat är bra, och det gäller också vid betongarbeten.

I vilka sammanhang används betong?

Betong används i så många olika typer av konstruktioner att det nästan är lättare att svara på var det inte används. Materialet har länge används för byggnation av allt möjligt. När vi säger länge så menar vi verkligen detta. Betongarbete sker inte bara i samtidens Stockholm. Det har spårats så långt tillbaka som till Antiken. Inte illa, eller hur?

Idag används betong vid de allra flesta byggnationer. Från privata hus och fritidshus av mindre storlek till stora byggen av varierande sort. Skolor, broar, lägenhetskomplex, kontorsbyggnader och offentliga byggnader – betongarbete sker, och betongproffs krävs, så fort något av dessa ska byggas.

Varför är betong så populärt?

Som vi ser det så finns det två argument för betong som dominerar. Två anledningar till varför betongarbete är så populärt vid bygget av.. ja, i stort sett allt.

Miljöaspekten
Betong är ett av de byggmaterial som har minst miljöpåverkan. Det finns många material som, då de utvinns och/eller produceras, innebär stor belastning på miljö. Så är inte fallet här och detta är en starkt bidragande faktor till betongens popularitet.

Hållfasthetsaspekten
Betong har oerhört lång livstid. Det är ett material som inte påverkas av yttre påfrestning på samma sätt som många andra, organiska material, gör. Det fattar inte eld och det påverkas inte av fuktskador och mögel i samma utsträckning som mycket annat.

Hur bra står sig betong mot kyla?

Bäst i klassen, skulle vi säga. Detta är ytterligare ett argument för varför betong och betongarbete är en bra idé för miljön. Eftersom betongen klarar att stå emot kylan som kommer utifrån behöver fastigheten inte värmas upp på samma sätt som om den exempelvis var byggd av trä.

Skapar betongarbeten förutsättningar för ett hållbart samhälle?

Betong är, och har under många år varit, en av de främsta förutsättningarna till utvecklingen av ett modernt samhälle. Den viktiga roll som betong och betonggjutning spelar i samhällsutvecklingen minskar heller inte. Tvärtom så får materialet en allt mer central roll. I takt med att urbaniseringen accelererar – och allt fler människor samsas om allt mindre ytor i städerna – så blir kompetens inom betongarbete oerhört eftertraktat, och en förutsättning för byggandet av smarta, säkra och hållbara urbana miljöer.

Så det korta svaret på frågan är alltså: Ja, betongarbeten skapar definitivt förutsättningar för en hållbar framtid. Betongen är ett billigt och hållbart material som kan stå pall under många decennier. Det formar bostadsfastigheter, skolor, sjukhus såväl som infrastruktur i vägar, broar och järnvägar. Utan betongarbete och betonggjutning skulle vi vara begränsade både vad gäller byggnader och sätt att transportera oss.

I klimatfrågor råder ofta oenighet gällande vilka åtgärder som krävs för att vända den negativa trenden. När det kommer till betongarbeten är de allra flesta däremot överens: betonggjutningen är avgörande för att vi ska kunna resa städer som är med oss under lång, lång tid.

Finns det olika typer av betong?

Ja, det kan man lugnt säga att det gör. För de flesta som inte sysslar med betongarbete eller något relaterat jobb på daglig basis kan det nog framstå som ett entydigt uttryck. Att betong är betong, och att det inte är svårare än så. Faktum är att detta är så långt ifrån verkligheten som man kan komma.

Betong finns i tusentals olika varianter som lämpar sig olika bra för olika kontexter. Eftersom materialet används för såväl byggnationen av fastigheter som terrasser, parkeringshus, vägar, broar och järnvägar varierar behoven. Viss betong syftar till att stå pall för tusentals ton fordon varje dag. Annan står inför betydligt mildare utmaningar, och kräver därför inte lika stor hållfasthet.

Hur vet jag vilken typ av betong och betongarbete jag ska välja?

Detta hjälper den markentreprenör du väljer till med att bena ut. När du tar hjälp av oss på GW Asfalt kommer ett team med 30 års erfarenhet av betonggjutning att projektleda arbetet. De vet vilket material som behövs för olika typer av arbete. Vi följer såklart upp med dig som kund under hela arbetet så att du är med på noterna från start till mål.

I grund och botten kan man säga att det betongarbete som vi utför – varav valet av betong är en central del – syftar till att hitta en lösning till det den specifika kunden behöver hjälp med. För att uppnå optimala förutsättningar för betonggjutningen redan tidigt i arbetet är detta det första som bestäms. Tillsammans med kunden benar vi ut hur stor belastning betongen kommer att utstå. Kommer det att vara inomhus eller utomhus? Kommer tunga fordon eller stor och frekvent trafik att belasta underlaget? När dessa förutsättningar har cementerats kan nästa fas i betongarbetet påbörjas.

Vilka betongarbeten utför GW Asfalt?

Under 30 långa år i branschen har vår verksamhet inom betongarbete utvecklats i många led. Idag är vi en heltäckande markentreprenör, och vårt team kan ta sig ann uppdrag i alla former – stora såväl som små och för kunder av varierande typ. När du som kund vänder dig till oss för betonggjutning kan du alltså räkna med att vi gör jobbet och att vi gör det bra. Detta alldeles oavsett vad du ber oss om.

Det finns några typer av betongarbeten som är vanligare än andra. Många av de uppdrag som vi på GW Asfalt handlar om något av nedanstående betonggjutningar, av varierande omfattning:

  • Betongarbete för golv
  • Grundgjutning
  • Plattbärlag
  • Gjutning av väggar

Om du vill veta mer om vilka typer av betongarbeten som vi utför; kontakta oss via telefon eller email och begär gratis offert redan idag!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Vad är skillnaden mellan cement och betong?

Denna fråga förekommer ofta då man talar om olika byggmaterial, och detta tycker vi är helt rimligt. Låt oss börja med att titta på cement. Betong består delvis av cement, 1/5 för att vara exakt. Cement, ballast och vatten är de beståndsdelar som betong konstrueras av. Trots att cement utgör en så förhållandevis liten del av betong så bidrar den tyvärr till hela 90% av betongens klimatutsläpp. Det forskas därför ständigt på hur man ska kunna skapa samma hållbara betong och betongarbeten med andra alternativa bildningsmedel.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Vi behandlar informationen från dig på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och sparar endast personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).