Dränering Stockholm

Fukt- och vattenskador är något av de värsta som en fastighet kan drabbas av. När vatten sakta tränger in i husgrunden kan det, om det inte behandlas, orsaka mycket stor skada. Fuktskador i källaren är vanligare än vad det skulle behöva vara i svenska fastigheter. Denna typ av skador kan dessutom leda till att husgrunden börjar vittra sönder. Detta är väldigt dyrt att åtgärda för fastighetsägaren. Faktum är att husgrunden kan ha vittrat sönder så pass mycket att den inte går att rädda.

...Men inget av dessa mörka scenarion behöver förstås inträffa. Genom att, som fastighetsägare i Stockholm, regelbundet se över behovet av dränering kan de undvikas. Om du misstänker att ditt hus i Stockholm kan behöva dränering – Kontakta GW Asfalt för att veta säkert! Vi arbetar med dränering för alla typer av hus och vi har många års erfarenhet i bagaget.

Kontakta oss för att begära gratis offert redan idag!

GW Asfalt – Dränering i Stockholm

GW Asfalt tillhör ett av Stockholms mest erfarna företag inom dränering. Fukt- och vattenskador kan drabba alla fastigheter och därför erbjuder vi våra tjänster till alla som behöver dem. Varje år hjälper vi mängder av såväl privatpersoner som företag och organisationer av varierande storlek med dränering i Stockholm.

Organisationen

Efter många år av dräneringsarbeten har GW Asfalt växt till en organisation som vilar på stor yrkeskompetens. Vi drivs av goda samarbeten och optimala resultat, och denna inställning präglar hela verksamheten. Som kund kan du vänta dig schyssta villkor, generös garanti, väl utförd dränering och nära dialog med teamet i Stockholm.

Läs vidare för att veta mer om vår organisation och om våra tjänster, eller ring 08-447 31 30 redan nu!

Vårt team

Det har hänt mycket sedan GW Asfalt startade för snart 30 år sedan. Idag arbetar över 80 personer i vårt team som består av två olika sektioner. Vårt projektledningsteam består idag av 15 personer, och det team som utför dränering i Stockholm är närmare 70. Alla som börjar arbeta på GW Asfalt, oavsett arbetsuppgift, genomgår omfattande utbildning. Det är så vi kan garantera att alla arbeten vi utför håller samma kvalitet, oavsett vem som utför dem. Vi tror att det är vårt genomgående fokus på kvalitet som gett vårt team det goda (och välförtjänta) ryktet.

Våra kunder

Vi har nämnt det tidigare men det förtjänar att nämnas igen. Hos GW Asfalt är alla kunder välkomna. Vi utför dränering runt omkring i Stockholm för såväl privatpersoner som företag, organisationer och föreningar. Vårt dräneringsteam har många års erfarenhet och har utfört såväl mindre som stora och mycket omfattande projekt. Gemensamt för alla dräneringar, stora som små, är att alla tas på största möjliga allvar. Som kund till GW Asfalt kan du räkna med en nära dialog och en engagerad dräneringspartner. När du blir kund får du en kontaktperson som alltid finns tillgänglig för att svara på dina frågor. Detta gäller både innan, under och efter din dränering i Stockholm.

Våra garantier

Alla arbeten som utförs under GW Asfalts flagg ges generösa garantier. Detta gäller såväl våra projekt inom dränering som andra typer av markarbeten i vår tjänsterepertoar. Vi är dessutom en välförsäkrad organisation. Detta ger förstås en stor trygghet både för företaget, personalen och för våra kunder.

Vill du veta mer om GW Asfalts organisation? Kontakta oss på 08-447 31 30 idag, och passa gärna på att begära gratis offert på din dränering!

Läs vidare för mer information om hur vår dränering i Stockholm går till!

Bäst i Stockholm på dränering

Efter att ha utfört ett oräkneligt antal projekt inom dränering i Stockholm vet vi värdet av noggrannhet. Slarv med något steg i arbetet kan resultera i stora förseningar och kostnader som skenar iväg. Detta ska förstås undvikas i största möjliga mån. Därför arbetar vi på GW Asfalt efter ett antal faser då vi utför dränering i Stockholm.

Förberedelse

Här lägger vi grunden för resten av arbetet, både bildligt och bokstavligt talat. Marken som vi arbetar i måste förberedas för att undvika sättningar. Det är oerhört viktigt att inte skynda med förberedelserna, eftersom det kan straffa sig senare. Teamet från GW Asfalt gör en grundlig undersökning av marken. För att säkerställa att dräneringen är säker att genomföra kan ytterligare information behöva hämtas ut från kommunen i fråga. Det kan handla om frågor om dagvattennät och uppdämningsnivå. Kommunikationen med kommun kan du, som kund hos GW Asfalt, helt överlåta till vårt team. Vi ansvarar för din dränering från start till mål, helt enkelt.

Fas 2: Förutsättningsoptimering

Buskar, träd, rabatter eller stenplattor – Ja, när det är dags att gräva runt huset för dränering måste allt sådant tas bort. Det är en tråkig men dessvärre ofrånkomlig åtgärd för alla fastigheter som behöver genomgå ett dräneringsprojekt. I fas 2 av din dränering i Stockholm ser vårt team till att avlägsna allt som står i vägen för grävningen. Det kan handla om alltifrån växter till trädgårdsornament av olika slag.

Fas 3: Grävning

Grävfasen är en av de tyngsta delarna av din dränering i Stockholm. Som tur är så kan vi förlita oss helt på maskiner för denna del av arbetet. Det sparar både ryggarna på vår personal och tid för projektet. Hålet som grävs runt huset blir ungefär en meter brett. Det är ett standardmått för de flesta dräneringar. Det syftar till att ge tillräckligt med utrymme åt både dräneringsrör och de som utför dräneringsprojektet.

Fas 4: Finjustering

Innan dräneringsrören läggs krävs ett antal finjusterande åtgärder. Dessa utförs för att ge ytterligare säkerhet till dräneringen, så att resultatet står sig länge. På botten av hålet placeras en duk av geo-textil vilken syftar till att skydda grundisolering från jord. Efter att geotextil-duken är på plats häller vi dräneringsgrus i botten längs hela utgrävningen. Detta sker av två olika anledningar: 1) För att stabilisera upp grunden för personalen som utför din dränering i Stockholm. 2) För att stabilisera upp dräneringsrören när de kommer på plats.

Fas 5: Dräneringsrör på plats

Den sista fasen av arbetet handlar om att göra det som är hela syftet med din dränering i Stockholm. Vatten och fukt som slagit rot i husgrunden ska ledas bort. Dräneringsrören är de som ska se till att detta sker. Rören placeras så att de befinner sig lägre än husgrunden. Detta för att allt vatten ska kunna ledas undan, bort från huset.

Vill du veta mer hur din framtida dränering i Stockholm kommer att genomföras? Ring GW Asfalt på telefonnummer 08-447 31 30 redan idag så berättar vi!

Varför dränering i Stockholm?

För oss på GW Asfalt i Stockholm är det viktigt att alla kunder förstår varför deras dränering är nödvändig. Vi tänkte därför ägna lite tid åt att gå djupare in på syftet med dräneringsarbeten.

Ett svar på frågan om varför dränering är nödvändig är för att undvika att betala stora renoveringskostnader. Eller, som vi tidigare sagt, rent av undvika att huset är bortom all räddning. Det handlar om att skydda fastigheten mot fukt och vatten, dess värsta fiender.

Fukt och vatten

Dränering genomförs för att man ska leda bort vatten och fukt från en fastighets källare och husgrund. Om vatten har tagit sig in i husgrunden så kan man räkna med att problem kommer att uppstå. Hur snabbt det kan gå innan mögelskador eller söndervittrad husgrund uppstår beror på fuktens omfattning. För att få ett tydligt svar på: 1) Hur stora skadorna är och 2) Hur bråttom det är att göra något åt görs undersökning av experter på dränering. Sådana experter hittar du förstås hos oss på GW Asfalt!

Olika förutsättningar kräver olika åtgärder

Principen för en dränering i Stockholm är alltid densamma: Projektet syftar till att leda bort vatten hur husgrunden. Som utförare av den här typen av arbeten vet vi däremot att förutsättningarna kan skilja sig rejält. En viktig aspekt för hur genomförbart projektet är handlar om tillgängligheten för grävning. Hur ser området runt omkring huset egentligen ut? Hur mycket behöver göras i form av förberedelser? På grund av att förutsättningarna kan skilja sig så mycket åt kan vi inte omedelbart säga hur lång tid eller hur mycket slit en dränering kräver. Det beror helt enkelt på, och detta är viktigt att känna till

Dränering bör utföras av proffs!

Dränering är sannolikt ett av de största projekt du kommer utföra i anknytning till din fastighet i Stockholm. Projektet kommer att ta sin tid och tomten kommer att påverkas, men resultatet står sig under decennier framöver. För att allt ska gå rätt till är det därför av absolut största vikt att dräneringen genomförs av proffs.

FAQ om dränering

Som verksamma inom dränering i Stockholm mottar vi många frågor, ofta från bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och fastighetsbolag. Vi ska nu presentera de vanligaste frågorna som vi på GW Asfalt får in, och besvara dessa.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på telefonnummer 08-447 31 30 eller via mail på info@gwasfalt.se så ser vi till att räta ut dina frågetecken.

Behöver min fastighet i Stockholm verkligen dränering?

Detta är förstås en mycket bra fråga att börja med. Hur ser egentligen behovet av dränering ut i den specifika byggnaden i Stockholm? Det första du bör göra är att ta reda på hur gammalt det existerande systemet är. Det vill säga: När utfördes det senaste dräneringsprojektet? Man brukar säga att en fastighet behöver genomgå dränering ungefär efter 25 år. Även om du inte märker av några specifika problem så kan det vara värt att komma ihåg. För att vara på den säkra sidan kan det vara bra att ta in en expert för att se över husgrunden. Sådana hittar du förstås hos oss på GW Asfalt.

Tilläggsisolering eller ej?

När man låter genomföra dränering i Stockholm har man möjlighet att ta ifrån tårna för att skydda fastigheten. Detta är nämligen ett perfekt tillfälle att tilläggsisolera källaren. Om du tar hjälp av oss på GW Asfalt i Stockholm för dränering kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser på isolering. Är du osäker på om denna åtgärd behövs? Kontakta oss för att veta mer om hur du kan tänka kring tilläggsisolering.

Behöver jag tillåtelse från kommunen?

Det behövs inte något marklov för dränering. Däremot för att genomföra dränering behöver Stockholm tillåta dig att koppla dräneringsrören till avloppsnätet i staden. Det smidigaste sättet att ta reda på hur förutsättningarna ser ut i ditt specifika fall är att kontakta kommunen. Förklara läget så berättar de vad som krävs för att arbetet ska få utföras. När tillståndet sedan är klubbat kan du ta hjälp av oss på GW Asfalt i Stockholm för din dränering! Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för dränering på bygglov.stockholm.se

Vad kostar en dränering från GW Asfalt i Stockholm?

Detta är utan tvekan en av de vanligaste frågorna som skickas till oss. Svaret på frågan utgår ifrån några olika komponenter. I grunden handlar det förstås om hur mycket arbete som dräneringsprojektet kräver av oss. Hur ser förutsättningarna runt huset ut? Vad är det för jord runt omkring fastigheten? Hur stort är huset? För att kunna göra en uppskattning om vad just din dränering i Stockholm skulle kosta: Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi med en kostnadsfri offert.

Hur bör jag tänka när jag väljer företag för dränering?

Här är pålitlighet ett bra riktmärke, precis som vid så många andra situationer. Hur ser det egentligen ut för företaget? Är de välrenommerade och flitigt anlitade? Sådant kan och bör man alltid undersöka innan man väljer att ge ett viktigt arbete – som exempelvis dränering – till en firma. Så, kort och gott: Vi rekommenderar att du bildar dig en egen uppfattning om vilket företag du vill anlita. Det är alltid en bra idé!

En annan aspekt som kan vara bra att beakta när du ska anlita ett företag för dränering är hur bred tjänsteportfölj företaget har. VI kan använda oss på GW Asfalt som exempel. Vi erbjuder en tjänsteportfölj med olika typer av markarbeten. Det är i denna typ av projekt vår kompetens finns och det är dessa jobb som gett oss den position vi har idag. Vi sysslar helt enkelt väldigt mycket med just dränering. Om vi däremot hade erbjudit en lång rad andra tjänster – takrenovering, fönsterbyte och annat – så finns det anledning att som kund tänka ett varv till. Det fungerar lite som i friidrott, där tävlande som fokuserar på en gren snarare än flera alltid kommer vara bättre än de som tävlar i mångkamp.

Får jag gratis offert på dränering från GW Asfalt?

Självklart! Alla som vänder sig till oss på GW Asfalt får ett kostnadsfritt kostnadsförslag. Det gäller inte bara dränering utan alla tjänster som vi erbjuder i vårt utbud för markarbeten. Processen ser ofta ut såhär:

  1. Kunden kontaktar oss och berättar om sitt behov, ex. av dränering.

  2. Vi bokar tid för ett möte, även detta kostnadsfritt, och stämmer av hur behoven ser ut och vad som krävs av oss

  3. Därefter skickas en offert på dränering som kunden kan ta ställning till

  4. När offerten är godkänd kan teamet på GW Asfalt köra igång med arbetet

Erbjuder GW Asfalt referenser på projekt inom dränering?

Det gör vi! Efter flera decennier av dräneringar så har vi en hel del uppdrag som vi kan visa upp för de som är nyfikna på att veta mer om oss. Faktum är att detta är ett väldigt bra sätt att ta reda på att den firma man väljer att anlita för sin dränering är tillräckligt bra.

Boka ett möte eller begär om offert på dränering så ser vi till alla dela med oss av referensarbeten!

Vilka projekt inom dränering utför GW Asfalt?

För oss är det viktigt, för att inte säga avgörande, att vara en markentreprenör för alla som behöver vår kompetens. Detta innebär i praktiken att vi arbetar med alla typer av kunder och alla typer av uppdrag. Vi har den erfarenhet och den breda kunskap som krävs för att kunna göra just detta.

Varje år utför vårt team ett stort antal projekt inom dränering för privatpersoner och i privata fastigheter. Det är en stor del av vår verksamhet och vi vet vad som krävs för att jobbet ska bli utfört på korrekt sätt och för att alla ska bli nöjda!

Förutom uppdrag hos och för privatpersoner riktas en stor del av våra dräneringstjänster mot företag. Vi arbetar med stora, mellanstora och små organisationer i en lång rad branscher. På GW Asfalt tar vi oss alltså an alla typer av uppdrag inom dränering som vi ställs inför. Inga är för stora och inga är för små!

Hur återställs tomten efter att GW Asfalt dränerat?

Det är viktigt att påminna om att dränering är ett omfattande projekt som kräver både tid, kraft och tomtutrymme. Under tiden då vårt team finns på plats för att dränera innebär arbetet en stor förändring för området kring fastigheten. Detta kommer att ske trots att vi medvetet försöker begränsa den yta våra fordon och redskap tar upp så mycket som möjligt. Däremot kommer vi att se till att tomten återställs i den mån vi kan efter att projektet är avslutat och vi avlägsnat oss.

Vilken garanti gäller vid dränering från GW Asfalt?

Alla arbeten som vi utför, om det så handlar om dräneringsprojekt eller andra markarbeten, täcks av generösa garantier och försäkring. Detta bidrar till att både du som kund och vi som dränerar kan känna oss trygga då arbetet genomförs.

Om du vill veta mer om hur vi på GW Asfalt arbetar för att garantera trygghet för våra kunder: Ring eller maila till oss idag så svarar vi på dina frågor!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Lite mer om dränering

Eftersom dränering är en så fundamental del av en fastighets välbefinnande tyckte vi att det fanns anledning att gå lite djupare. I detta avsnitt kommer vi att berätta mer om vad som faktiskt gör att dräneringsbehovet uppstår – förr eller senare – i alla byggnader.

Som stuprännor under mark

När man förstå mer om bortledandet av fukt och vatten från huset kan bara titta uppåt. Husets stup- och takrännor verkar på i stort sett samma sätt som dräneringsrören. De leder bort vatten från huset, det råder inga tvivel om en regnig dag.

Dränering av ditt hus i Stockholm
Har vi missat något? Här följer några mer värdefulla fakta för dig som funderar över eller står inför dränering i Stockholm.

Tvåfrontsangrepp

Det låter möjligen dramatiskt men din fastighet angrips konstant av vatten från två håll. Underifrån, genom grundvatten, och ovanifrån, i form av snö och regn. Både vattnet som kommer underifrån och vattnet som kommer ovanifrån måste ledas bort från huset. Det är grundprincipen i dränering. Vattnet leds bort från din fastighet och till en dagvattenledning eller annan lösning.

Projektering av dränering

Alla bygg- och renoveringsprojekt kräver noggrann planering och beräkning. Dräneringen av ditt hus i Stockholm är inget undantag. Faktum är att det är få projekt där det är så viktigt att alla pusselbitar faller på plats. Man vill inte riskera att behöva göra om någon del av arbetet när dräneringshålet fyllts gen.

Planeringen av dränering innehåller allt från beräkning av materialåtgång till ansökan om att ansluta till dagvattensystem. För att allt ska gå rätt till kan vi inte nog påpeka detta: Det säkraste, snabbaste och smidigaste sättet att genomföra dessa projekt på är att ta hjälp av proffs. På GW Asfalt erbjuder vi Stockholms bästa dränering för konkurrenskraftiga priser.

Kontakta oss för att få gratis offert idag!

Dränering under vinterhalvåret

Utomhusarbeten i Sverige är trevligare på sommaren, det tror vi att de flesta håller med om. När det gäller dränering så finns det dock en vanlig missuppfattning om att detta bara skulle vara möjligt under de varmare månaderna. Så är alltså inte fallet. Ett dräneringsprojekt kan utföras under vintern, förutsatt att man har rätt maskiner. Dessa maskiner har (vanligtvis) inte gemene man. Väljer man däremot att anlita en professionell dräneringsfirma, som GW Asfalt, kan man räkna med utrustning som tar sig igenom vilken tjäle som helst.

Det finns till och med ett antal fördelar med att utföra dränering på vintern:

  • Tomtskydd

När det är varmt så är jorden på tomten lösare. Detta gör att maskiner och redskap lätt kan tynga ner och, i värsta fall, temporärt förstöra delar av gräsmatta och tomt. Med tjäle i marken blir tomten mer stabil, och påverkas mindre av tunga maskiner.

  • Nyttja tomten i rätt tid

Ärligt talat, hur mycket använder vi egentligen tomten på vintern? De allra flesta skulle nog säga att deras nyttjande är marginellt under den här tiden på året. Därför kan det vara en god idé att genomföra dränering då. Smart va?

  • Minskad efterfrågan och reducerad kostnad

Det råder inga tvivel om att sommaren utgör högsäsong för dränering. Om du väljer att istället dränera på vintern så ökar chanserna för att projektet kan antas snabbt. Det kan också påverka kostnaden, vilken i regel blir lägre under lågsäsongen.

Klimatförändringar och dränering

Visste du att behovet av dränering stiger i takt med att klimatförändringarna ökar? Förutsatt att utvecklingen inte vänder så räknar man med att regnmängderna i Norden kommer att öka framöver. Detta sätter press på fastighetsägare att ta hand om husgrunden mer än de behövt tidigare.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Vi behandlar informationen från dig på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och sparar endast personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).