Hur ofta bör renovering av balkonger genomföras?

Hur ofta behovet av balkongrenovering uppstår består till viss del av yttre faktorer. Närheten till havet, i vilken utsträckning balkongen påverkas av vindar och mängden föroreningar i luften är sådant som kan påverka. Ett riktmärke är dock att alla balkongkonstruktioner brukar kunna stå pall i ungefär 30 till 50 år – beroende på hur stor påfrestningen från yttre faktorer (bl.a. ovanstående) är. Efter ett antal decennier tenderar betongen att försvagas och det blir dags att stärka upp den genom renovering.