Hur ser kundgarantin ut på GW Asfalt?

GW Asfalt är en certifierad markentreprenör som verkat i branschen i 30 års tid. Vi lämnar generös garanti på alla arbeten vi utför, garagearbeten såväl som andra typer av markprojekt. Vi är dessutom välförsäkrade. Detta ger en stor trygghet till våra kunder men också till oss som företag och till all personal.

Idag tillhör vi ett av Sveriges mest anlitade och välrenommerade företag inom garagerenovering. Vi är övertygade att kundtryggheten vi garanterar i alla projekt har varit bidragande till denna utveckling!

Läs mer om vår policy gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö!