Hur ser processen ut vid renovering av innergård?

När kunden kontaktar oss för innergårdsrenovering i Stockholm börjar vi med att planera in ett möte. Under mötet går vi både igenom kundens förhoppningar inför renovering och hur förutsättningarna för det specifika uppdraget ser ut. Vad behöver göras och hur kan det uppnås på bästa, smidigast och säkrast sätt? Vi undersöker innergårdens skick och ser över huruvida grundkonstruktionen behöver renoveras eller om befintligt skick är tillräckligt för vad som ska göras. Därefter ges en kostnadsfri och tydlig offert på renovering av innergård till kunden.

När offerten godkänts kan arbetet köra igång. Förberedelsefasen varierar beroende på omfattningen av projektet. Här kan exempelvis boende ombedjas ta bort eventuella ägodelar på innegården, så som cyklar, och förening eller fastighetsägare ta bort det som tillhör dem. Det är viktigt att de ytor som ska renoveras hålls fria från föremål då vårt team ska dra igång med arbetet. Arbetet genomförs sedan utefter den tidsplan och till den kostnad som bestämts.

Då innergårdsrenoveringen avslutats avlägsnar vi oss och ser till att städa upp väl efteråt för att reducera påverkan från maskiner och redskap. Besiktning av arbetet sker sedan, och en oberoende besiktningsperson säkerställer att vårt team har gjort sitt jobb enligt den överenskommelse som finns och enligt innergårdsrenoveringskonstens alla regler!