Hur utreds behovet av tätskikt?

Behoven av tätskikt kan variera mycket mellan olika typer av projekt. Som vi varit inne på tidigare arbetar vi med en lång rad väldigt olika markarbeten. Till oss vänder sig kunder som står inför väldigt omfattande projekt så som exempelvis byggandet av en bro eller en stor väg. Bland våra kunder finns också brf:er, minde verksamheter och ibland också privatpersoner. I dessa fall är det inte ovanligt att det handlar om exempelvis tätskikt vid renovering av innergårdar, terrasser eller garageuppfarter.

Oavsett vem kunden är och hur stor omfattningen av arbetet kommer bli så gör vi ett gediget arbete i början av alla projekt. Detta lägger inte bara grunden för själva bygget, exempelvis bron eller parkeringsplatsen, utan är också grundläggande för vårt fortsatta arbete. Steg ett i vårt markarbete är alltså att bestämma hur vi ska lägga upp arbetet med tätskikt. Vi frågar oss: Vad behöver göras för att slutresultatet ska vara och förbli hållbart under många, många år?

Svaret på frågan bestämmer sedan hur vi kommer att lägga upp arbetet med tätskikten.