Potentiella hinder vid markarbete

Det finns ett antal saker som kan sätta käppar i hjulet för ett markarbetesprojekt. Här följer några av dem:

Sten
Den eviga fienden till markarbeten, som man inte alltför sällan stöter på vid den här typen av projekt. Det kan handla om stenar som finns nere i marken och som innan grävning varit okända. Det kan också handla om berg eller sten som är ovan jord men som måste spräckas eller sprängas för att markarbetet i Stockholm ska kunna genomföras. När du tar hjälp av en professionell firma görs detta rutinmässigt, så du behöver inte tänka på någonting.

Träd och buskar
På GW Asfalt i Stockholm har vi röjt vår beskärda del av buskar och träd i samband med markarbeten. Detta bidrar förstås till att arbetet tar längre tid, och kostar mer, men tack vare lång erfarenhet så gör vi detta förhållandevis enkelt.

Tillgänglighet för utrustning
I de allra flesta fall så är det lätt att komma åt med de maskiner och redskap som behövs. I vissa fall kan terrängen däremot göra det svårtillgängligt. Då kan vi behöva tänka om gällande vad som ska användas och hur vi, på bästa sätt, kan arbeta runt problemet. Detta kan addera extra tid till markarbetet, men detta ser vi förstås redan innan projektet påbörjats.

Bortforsling
Beroende på hur mycket som behöver grävas och avlägsnas i samband med markarbetet kan bortforslingsarbetet addera tid. Detta löser naturligtvis vi på GW Asfalt, då du anlitar oss för ett sådant projekt. Vi vill däremot flagga för att det kan komma att lägga på tid på projektet. Även detta är någonting som vi kommer att kunna bilda oss en uppfattning om innan arbetet drar igång. All denna information kommer att framgå i både offert och i ditt samtal med vårt team.