Vad är det som avgör kostnaden på mitt markarbete i Stockholm?

Frågan kan ha många olika svar, och därför är det en viktig och bra sådan. Ett markarbete innebär inte en och samma sak. Detta är väldigt viktigt att poängtera. När vi säger att vi utför ett markarbete i Stockholm kan det alltså ha att göra med en lång rad olika projekt. På GW Asfalt arbetar vi exempelvis med alltifrån enklare stensättningsarbeten till omfattande väg- och broprojekt för statliga verk. Vad som bestämmer priset på just ditt projekt återstår att se då vi gjort en första bedömning. Det finns däremot några faktorer som alltid spelar in:

Hur stor är byggnationen?
Detta är förstås allra mest grundläggande. Om ert markarbete är dränering av en fastighet i Stockholm så spelar storleken på byggnaden mycket stor roll.

Hur ser förutsättningarna ut?
För att avgöra hur ett markarbete i Stockholm ska genomföras måste vi titta på markens förhållanden. Hur enkelt respektive svårt är det att göra de åtgärder vi vill utifrån de rådande förutsättningarna?

Hur lång tid uppskattas markarbetet i Stockholm att ta?
När allt kommer omkring är det förstås antalet arbetade timmar som avgör till störst del. Det är därför vi på GW Asfalt alltid gör ett gediget grundarbete för att kunna ge ett adekvat kostnadsförslag. Denna uppskattning kommer att synas tydligt i den offert du får av oss.