Vad är skillnaden mellan cement och betong?

Denna fråga förekommer ofta då man talar om olika byggmaterial, och detta tycker vi är helt rimligt. Låt oss börja med att titta på cement. Betong består delvis av cement, 1/5 för att vara exakt. Cement, ballast och vatten är de beståndsdelar som betong konstrueras av. Trots att cement utgör en så förhållandevis liten del av betong så bidrar den tyvärr till hela 90% av betongens klimatutsläpp. Det forskas därför ständigt på hur man ska kunna skapa samma hållbara betong och betongarbeten med andra alternativa bildningsmedel.