Vad ingår när jag renoverar min innergård?

Detta är helt upp till vad du, som kund, vill uppnå. På GW Asfalt har vi sysslat med att renovera innergårdar i Stockholm i decennier. Detta hjälper oss att alltid kunna leverera just det som den specifika kunden vill ha. Vårt team besitter stor kunskap inom alla delprojekt som en innergårdrenovering kan innebära. Vill du anlägga en plantering? En mindre lekplats? En yta för socialt umgänge och grill? Eller varför inte allting på en gång? Du bestämmer.

Med detta sagt så tar vi gärna på oss en projektledarroll och kommer med förslag, om du känner att det kan vara behjälpligt.