Vad innebär byte av gårdsbjälklag vid innergårdsrenovering?

Renoveringar av innergårdar kan, precis som alla andra typer av byggprojekt, variera kraftigt från fall till fall. Vissa uppdrag som vi på GW Asfalt får är förhållandevis smärtfria för både oss och för innergården i fråga. Det kan handla om finplanering av en särskilt del av gården, eller kanske byggandet av en ny lekplats. Vi tar oss ann dessa innergårdsrenoveringar med kort varsel och är, om förutsättningarna är på vår sida, klara med renoveringen inom kort.

Sedan finns det andra typer av innergårdsrenoveringar som är betydligt mer omfattande. En sådan typ är den som kräver att vårt team lägger helt ny grundkonstruktion. Gårdsbjälklagen kan vara så gamla att byte av dem är ofrånkomligt för att renoveringsarbetet ska kunna dra igång. Anledningen till att de blivit utslitna är ofta att de gamla bjälklagen hållit sämre kvalitet än dagens. Fukt och vatten har under årtionden samlats i dem och gjort att marken på innergården förr eller senare kommer att ge vika. När vi på GW Asfalt genomför byte av gårdsbjälklag i samband med renovering av innergård använder vi bjälklag av bästa möjliga kvalitet för att gården ska stå pall under många år!

Funderar du på om dina gårdsbjälklag behöver bytas vid innergårdsrenovering? Detta kan vi undersöka med relativt enkla medel. Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte med en innergårdsexpert från GW Asfalt redan idag!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se