Vilken funktion fyller en balkongrenovering?

Låt oss börja med den fråga som kanske är mest central när man står inför en eventuell renovering av balkong. Varför genomför man egentligen den här typen av renoveringsprojekt? Svaren kan vara flera, och några av de vanligaste lyder:

Ökad hållfasthet
Precis som alla andra byggnationer så utsätts balkonger för stor påfrestning av yttre faktorer. Regn, snö, vind, kyla och värme nöter sakta ner balkongerna och förr eller senare är renovering av dem ofrånkomligt. Det kan handla om att sprickor i konstruktionen gjort att vattenskador uppstått eller att andra delar håller på att ge vika. En anledning till att genomföra balkongrenovering är alltså av trygghetsskäl för de som beträder balkongerna.

Utökad yta
Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som renoverar balkonger gör det för att utöka ytan på balkongen. De kan vara byggda för många år sedan då balkongtrenden såg annorlunda ut, och de ofta var mindre än vad samtidsmänniskan efterfrågar. Detta kan ändras på genom en gedigen balkongrenovering.

Snyggare balkonger
Ja, man ska inte glömma att renovering förstås kan höja utseendet på balkongen kraftigt. Faktum är att detta är en av de viktigaste anledningarna till renovering och det är fullt rimligt. Genom en balkongrenovering som resulterar i betydligt finare konstruktion kan man nämligen uppnå flera viktiga positiva effekter. Till att börja med höjer det upplevelsen av balkongerna och av hela fastigheten för de som bor eller arbetar där. Men det bidrar dessutom till att värdet på hela fastigheten stiger.