Potentiella hinder vid markarbete

Det finns ett antal saker som kan sätta käppar i hjulet för ett markarbetesprojekt. Här följer några av dem:

Sten
Den eviga fienden till markarbeten, som man inte alltför sällan stöter på vid den här typen av projekt. Det kan handla om stenar som finns nere i marken och som innan grävning varit okända. Det kan också handla om berg eller sten som är ovan jord men som måste spräckas eller sprängas för att markarbetet i Stockholm ska kunna genomföras. När du tar hjälp av en professionell firma görs detta rutinmässigt, så du behöver inte tänka på någonting.

Träd och buskar
På GW Asfalt i Stockholm har vi röjt vår beskärda del av buskar och träd i samband med markarbeten. Detta bidrar förstås till att arbetet tar längre tid, och kostar mer, men tack vare lång erfarenhet så gör vi detta förhållandevis enkelt.

Tillgänglighet för utrustning
I de allra flesta fall så är det lätt att komma åt med de maskiner och redskap som behövs. I vissa fall kan terrängen däremot göra det svårtillgängligt. Då kan vi behöva tänka om gällande vad som ska användas och hur vi, på bästa sätt, kan arbeta runt problemet. Detta kan addera extra tid till markarbetet, men detta ser vi förstås redan innan projektet påbörjats.

Bortforsling
Beroende på hur mycket som behöver grävas och avlägsnas i samband med markarbetet kan bortforslingsarbetet addera tid. Detta löser naturligtvis vi på GW Asfalt, då du anlitar oss för ett sådant projekt. Vi vill däremot flagga för att det kan komma att lägga på tid på projektet. Även detta är någonting som vi kommer att kunna bilda oss en uppfattning om innan arbetet drar igång. All denna information kommer att framgå i både offert och i ditt samtal med vårt team.

Hur mycket behöver göras för att förbereda marken?

Frågan om markberedning är central när man talar om markarbeten. Detta är rimligt eftersom förberedelse är en helt avgörande del av projektet. Vad som behöver göras, och i förlängningen: vad detta kommer att kosta dig som kund, kan svaras på först då ett proffs har undersökt förutsättningarna. Då tittar vi på hur djupt vi behöver gräva för att lyckas med det projekt som ska utföras. Vi ser också över potentiella hinder för att vi ska komma åt. Exempelvis vid en dränering där man behöver access runt hela huset.

Det enklaste sättet att ta reda på vad den här förberedande fasen kommer att kräva är att ta hjälp av ett proffs. Sådana hittar du förstås hos oss på GW Asfalt. Ring eller maila oss idag!

Vad innebär schaktning vid ett markarbete?

För att uppnå högsta möjliga och nödvändiga stabilitet vid ett markarbete arbetar man med schaktning. Den här åtgärden genomförs vid i stort sett all grundläggning. Exempelvis då ett nytt hus eller en ny väg ska byggas. Det är ett helt avgörande moment i alla markarbeten och därför oerhört viktigt att det utförs på rätt sätt. När du anlitar GW Asfalt får du hjälp av ett team med flera decenniers erfarenhet av schaktning vid många olika typer av markprojekt. Din mark är i trygga händer, helt enkelt!

Lämnar ni referenser på markarbeten?

Självklart! Vi har genomfört markarbeten i Stockholm med omnejd i över 30 års tid. Om du står inför ett markprojekt och vill ha lite mer kött på benen om oss på GW Asfalt: Hör av dig! Vi visar gärna upp de många, stora som små, markprojekt vi utfört i huvudstadsregionen genom åren.

Ring oss på 08-447 31 30 eller maila info@gwasfalt.se

Hur arbetar GW Asfalt med dränering?

Fukt kommer att ta sig in i en fastighets grund förr eller senare. Det är bara en tidsfråga och dessvärre finns det ingen husgrund som kommer undan i längden. Dränering är således en helt ofrånkomlig åtgärd som måste genomföras för att rädda alla husgrunder från vattenskador. Det är precis vad vi på GW Asfalt gör.

I vårt breda utbud av markarbeten är dräneringsprojekt ett av våra främsta expertområden. Vi arbetar årligen med dränering för såväl privatpersoner som företag. Stora som små projekt antas och genomförs på bästa och mest effektiva sätt.

Hur arbetar GW Asfalt med tätskikt?

Vi har 30 års erfarenhet av tätskiktsarbeten. Detta är en tjänst som vi utför i samband med våra markarbeten i Stockholm. Åtgärden genomförs för att i så stor utsträckning som möjliga kunna undvika fukt- och vattenskador i markfundamentet.

Hur arbetar GW Asfalt med renovering av innergårdar?

Stockholm är rikt på innergårdar och behovet av den här typen av markarbeten är både stort och växande. Detta är förståeligt. En välskött innergård kan nämligen bidra på många olika sätt. Till att börja med kan våra tjänster göra att innergården i fråga uppnår sitt ursprungliga syfte: Nämligen att ge boende en lugn och stillsam plats, gärna med växter och planteringar, trots att de befinner sig mitt i stan. När vi på GW Asfalt i Stockholm anlitas för denna typ av markarbete ser vi också till att möjliggöra för möten. Innergården kan, om den planeras på ett bra sätt, bli en plats för människor att umgås.

Varje år genomför vi mängder av innergårdsprojekt som en del av våra markarbeten i Stockholm. Kontakta oss gärna om du vill ta del av dessa projekt. Vi visar gärna upp vad vi gjort!

Hur arbetar GW Asfalt med trädgårdsarbeten?

Trädgårdsprojekt är en central del av vår verksamhet inom markarbeten i Stockholm. Varje år vänder sig många människor i staden till oss för anläggning av nya eller omläggning av redan existerade trädgårdar. Trädgårdsprojekten tillhör de typer av markarbeten där vårt team i Stockholm har allra störst kompetens. Kompetens som gjort oss till ett av de mest anlitade företagen i hela regionen. Detta är vi väldigt stolta över!

Behovet av särskild trädgårdskompetens vid markarbete i Stockholm kan uppstå i många olika sammanhang. Därför avgränsar vi inte denna tjänst till en typ av kunder utan ställer upp där vår kompetens är efterfrågad. Vi arbetar med trädgårdsanläggning för såväl privatkunder som för företag, organisationer och föreningar. Stora som små projekt välkomnas och arbetet utgår alltid från kundens specifika önskemål och/eller behov.

Vilka olika typer av markarbeten genomför GW Asfalt i Stockholm?

Vi arbetar utefter principen att inga arbeten inom markarbete i Stockholm är för stora eller för små. Detta gör att vi på GW Asfalt åtar oss de uppdrag vi ställs inför. Det gäller såväl privatpersoner och mindre markarbeten som större projekt för företag i Stockholm med omnejd. Där behovet av vår kompetens finns vi, helt enkelt!

Med 30 år av markarbeten i Stockholm har vi samlat på oss såväl ovärderlig erfarenhet som redskap. I takt med att vår personalstyrka har växt så har vår repertoar av tjänster breddats. Utvecklingen av vårt tjänsteutbud har i sin tur gjort att vi skaffat oss en stor arsenal av fordon och maskiner som behövs för alla typer av markarbeten i Stockholm. Med andra ord: Vi har precis det som krävs för att jobbet ska kunna genomföras på rätt sätt, alldeles oavsett vad jobbet innebär.