Hur bör boende informeras om balkongrenoveringen?

En bra utgångspunkt är att de som bor eller arbetar i byggnaden där balkongerna ska renoveras ska få informationen så snart som möjligt. Detta är ett omfattande renoveringsprojekt som kommer att inverka på människors vardag under en tid. Det är därför viktigt att alla som berörs ska få veta vad som kommer att ske och hur länge det kommer att ske.

De föreningar och fastighetsägare som väljer att ta hjälp av GW Asfalt för renovering av balkonger får tydlig information från början. Vi förser alla kunder med riklig information om den uppskattade tid som projektet kommer att ta. Vi hjälper dessutom gärna till med kompletterande information som kan bidra till klarhet för alla boende.

Hur ofta bör renovering av balkonger genomföras?

Hur ofta behovet av balkongrenovering uppstår består till viss del av yttre faktorer. Närheten till havet, i vilken utsträckning balkongen påverkas av vindar och mängden föroreningar i luften är sådant som kan påverka. Ett riktmärke är dock att alla balkongkonstruktioner brukar kunna stå pall i ungefär 30 till 50 år – beroende på hur stor påfrestningen från yttre faktorer (bl.a. ovanstående) är. Efter ett antal decennier tenderar betongen att försvagas och det blir dags att stärka upp den genom renovering.

Hur vet jag att balkongrenoveringen blir så bra som utlovats?

GW Asfalt är en certifierad firma med 30 år i branschen. Alla arbeten vi utför, inom renovering av balkong såväl som andra typer av projekt, lämnas med lång garanti. Vi ansvarar helt och fullt åt att slutresultatet av renoveringen ska spegla det vi utlovat. I alla kontrakt framgår tydligt vad kunden kan förvänta sig angående både kostnad, utförande, tidsram och omfattning av balkongrenoveringen.

Förutom den garanti som vi på GW Asfalt lämnar så sker också en besiktning av arbetet vi utfört. Detta innebär att en oberoende besiktningsman undersöker balkongerna för att se att renoveringen gått till på ett korrekt sätt. Besiktningen genomförs ett tag efter balkongrenoveringen för att den ska kunna avgöra om några felaktigheter uppstått efter att arbetet har genomförts.

Vad kostar det att renovera balkonger?

Kostnaden för balkongrenovering baseras på ett antal olika komponenter. Bland annat tittar vi på vad som behöver göras för att stärka upp och förbättra konstruktionen. I vissa fall behövs helt ny betongplatta och i andra fall kan åtgärderna vara mindre omfattande. Detta beslutas ihop med kunden då vi undersökt balkongernas befintliga skick. Andra aspekter som avgör priset på renovering är förstås antalet balkonger som ska renoveras och hur man vill att slutresultatet ska se ut.

För att få en uppfattning av vad renovering av balkong skulle kosta för dig – Kontakta oss och begär gratis offert idag!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Vilken funktion fyller en balkongrenovering?

Låt oss börja med den fråga som kanske är mest central när man står inför en eventuell renovering av balkong. Varför genomför man egentligen den här typen av renoveringsprojekt? Svaren kan vara flera, och några av de vanligaste lyder:

Ökad hållfasthet
Precis som alla andra byggnationer så utsätts balkonger för stor påfrestning av yttre faktorer. Regn, snö, vind, kyla och värme nöter sakta ner balkongerna och förr eller senare är renovering av dem ofrånkomligt. Det kan handla om att sprickor i konstruktionen gjort att vattenskador uppstått eller att andra delar håller på att ge vika. En anledning till att genomföra balkongrenovering är alltså av trygghetsskäl för de som beträder balkongerna.

Utökad yta
Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som renoverar balkonger gör det för att utöka ytan på balkongen. De kan vara byggda för många år sedan då balkongtrenden såg annorlunda ut, och de ofta var mindre än vad samtidsmänniskan efterfrågar. Detta kan ändras på genom en gedigen balkongrenovering.

Snyggare balkonger
Ja, man ska inte glömma att renovering förstås kan höja utseendet på balkongen kraftigt. Faktum är att detta är en av de viktigaste anledningarna till renovering och det är fullt rimligt. Genom en balkongrenovering som resulterar i betydligt finare konstruktion kan man nämligen uppnå flera viktiga positiva effekter. Till att börja med höjer det upplevelsen av balkongerna och av hela fastigheten för de som bor eller arbetar där. Men det bidrar dessutom till att värdet på hela fastigheten stiger.