Garagerenovering Huddinge

På GW Asfalt har vi många strängar på vår lyra. Och en av de starkaste strängarna är renovering av P-däck i Huddinge. Vi har lång erfarenhet av att förse staden med hållbara och fina garage, och erbjuder flera olika tjänster inom garagerenovering i Huddinge. I vårt utbud finns alltifrån målning och enklare projekt till mer omfattande tjänster såsom betongreparationer och golvarbeten.

Vill du höja både livslängd och värde på din parkeringsbyggnad?

Kontakta oss på GW Asfalt så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Varför renovera P-däck i Huddinge?

Det är få som känner till det, men faktum är att parkeringsgarage är en av de byggnader som nöts ner allra hårdast. Precis som vid alla olika typer av byggnationer så är vatten det största hotet mot ett parkeringsgarage. Hundratals bilar, motorcyklar, lastbilar och andra fordon kör dagligen in och ut från p-däcket. Under vintertid bär fordonen med sig mängder av tösalter. Och salterna innehåller i sin tur så kallade klorider som tar sig ner i golven och orsakar skada i själva betongen. Beroende på om garaget i fråga är kallt eller uppvärmt kan dessutom skadan bli olika stor. Vatten som innehåller salter (och klorider) utgör nämligen ett större hot mot kalla garage än mot varma. Detta i och med att risken för frostskador i betongen tillkommer.

Det är en god idé att se över garaget och göra mindre garagerenoveringar i Stockholm innan eventuella skador har växt sig alltför stora. Och vi tar gärna en titt på ert parkeringsgarage för att utreda skadeläget. GW Asfalt har resurser för att utföra både större och mindre renoveringar av P-däck i Stockholm!

Vi renoverar Stockholms P-däck!

När vi utför garagerenovering i Stockholm ser vi till att ge långsiktiga lösningar med hög kvalitet. Vi ger alla kunder kostnadsfri offert där vi i detalj beskriver vad arbetet kommer att innebära och vad priset kommer att landa på. Vi har en stark tilltro till transparenta kundsammarbeten. Och därför ser vi till att alltid vara tillgängliga för dig som kund både under och efter garagerenoveringen i Stockholm. Det minskar naturligtvis också risken för missförstånd. Vi är övertygade om att högkvalitativ renovering av P-däck i Stockholm bygger både på bred kunskap och god dialog!

GW Asfalt - Tjänster inom garagerenovering i Huddinge

Parkeringsgarage får utstå stor belastning från såväl tunga fordon som fukt, vatten och snö. Dessa olika komponenter nöter ner p-däcket och gör att det då och då behöver rustas upp. I vissa fall kan det handla om sprickor och skador i golvet som måste åtgärdas. I andra fall är målning i fokus, då man vill få lite ny färg i garaget. Ofta handlar våra arbeten inom garagerenovering i Huddinge om att betongen är skadad och kräver reparation.

På GW Asfalt i Huddinge har vi en bred repertoar av tjänster inom renovering av P-däck.

Nedan listar vi några av dem!

Golvarbeten

Fukt, vatten, snö, salt, olja, bensin och extremt många och tunga fordon – Det är några av de saker som golven i ett parkeringshus tvingas kämpa mot året om. Det råder inga tvivel om att golvarbeten hör till de vanligaste tjänsterna inom garagerenovering i Stockholm. Våra golvarbeten sträcker sig från mindre och enklare prjekt till mer omfattande renoveringar. Vi arbetar både med förebyggande arbete och lagning mindre sprickor och hål. Och helhetslösningar där vi tar i med renoverings-hårdhandskarna för att göra så att P-däcket i Stockholm återfår stabiliteten. Vi rekommenderar starkt att man regelbundet ser över kvaliteten på golvet i sitt parkeringshus. Detta för att minska risken för omfattande och kostsamma skador i framtiden.

När vi på GW Asfalt utför garagerenoveringar i Stockholm använder vi de bästa materialen på marknaden. Material som gör att resultatet i såväl golv som väggar och tak blir slitstarkt och består över lång tid.

Det finns mängder av sätt att renovera golv på ett p-däck i Stockholm. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan anpassa våra tjänster utefter dina önskemål och din budget!

Du når oss på telefonnummer 08-447 31 30.

Betongreparationer

Beroende på vilken typ av skada som betongen har ådragit sig kan olika typer av reparationer vara lämpliga. I vissa fall kan det vara aktuellt att använda sig av en metod som kallas för vattenbilning. Och i andra fall kan så kallad betongsprutning vara att föredra. På GW Asfalt har vi erfarenhet av att jobba med olika typer av betongupprustningar när vi renoverar P-däck i Stockholm. Läs mer om dessa nedan!

 

Vattenbilning

Vattenbilning innebär reparation av betong med hjälp av högt vattentryck. Väldigt högt vattentryck. När vi använder den här tekniken låter vi en specialanpassad robot göra mycket av arbetet. Den omvandlar nämligen vattentryck till en tunn och kraftfull stråle som med enormt tryck riktas mot det skadade området. Vattnet tränger in i betongen och spolar bort det skadade materialet, och kvar finns den hela betongen!

Betongsprutning

En annan form av betongreparation som vi på GW Asfalt utför är så kallad betongsprutning. Det går ut på att man, till skillnad från bilning, använder tryckluft istället för vatten. Det finns två olika typer av betongsprutning – torrsprutning och våtsprutning. Vid torrsprutning transporteras nästan torr betongmassa genom en slang och blandas med vatten i samband med att den når ytan som ska beläggas. Våtsprutning fungerar något annorlunda, då betongmassan är färdig redan då den transporteras genom slangen. Beroende på i vilket syfte som betongreparationen utförs lämpar sig de olika metoderna olika bra.

Blästring

GW Asfalt arbetar med blästring som en del av garagerenoveringar i Stockholm. Metoden är mycket effektiv när det gäller att avlägsna gammal färg, smuts, rost och annat oönskat från ytan man ska arbeta med. När det gäller rengöringsmetoder finns det ingen som är lika effektiv som blästring. Precis som vid betongsprutning så finns det två olika typer av blästring som lämpar sig för olika uppdrag – Våtblästring och torrblästring.

FAQ om garagerenovering

Det finns inga överflödiga frågor när det kommer till renovering av garage. Det är ett omfattande projekt som kräver planering och expertis inom just den här typen av renoveringsprojekt. Garagerenovering skiljer sig nämligen från många andra typer av renoveringar ur flera aspekter.

I denna text kommer vi att svara på några av de vanligaste frågorna som vi får in till GW Asfalt. Förhoppningsvis ger de lite klarhet inför er stundande garagerenovering.

Om du saknar svar på din fråga: Hör av dig till oss via telefon eller på mail så ser vi till att ge dig svar snarast!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Hur skiljer sig garagerenovering från annan renovering?

Vi tar avstamp i påståendet från stycket ovan. Så, varför är det egentligen så viktigt med noggrannhet och kompetens vid just garagerenovering, i jämförelse med mycket annan renovering?

Först och främst ska man ta i beaktning den belastning som ett parkeringshus/-garage utsätts för. Dess huvudsakliga syfte är att fungera som tillfällig parkeringsplats för mängder av bilar – dag ut och dag in, år efter år. I många fall handlar det om personbilar i varierande storlek, exempelvis i parkeringshus som finns i anknytning till faciliteter som människor besöker regelbundet. Kontor, köpcenter, idrottsanläggningar och annat. I andra fall kan det vara fråga om bussgarage eller parkeringsutrymmen där andra tunga fordon kör in och ut.

Inte nog med att fordonen förstås, genom sin vikt, bidrar till mycket och regelbunden belastning på garagets golv. För varje däck som kör in i parkeringsutrymmet tas dessutom massvis med vatten, snö, grus och annat som nöter på konstruktionen in i byggnaden. Dessa element sliter sakta ner underlaget. Förr eller senare är garagerenovering en ofrånkomlig åtgärd för att utrymmet ska hållas helt och säkert.

Slutsatsen är alltså att en garagerenovering ställer hårda krav på det företag som sköter arbetet. Om du står inför renovering av garage är det därför viktigt att du säkerställer att företaget du anlitar har:

  1. Gedigen erfarenhet inom garagerenovering

  2. Rätt utrustning och maskiner för den här typen av stora renoveringsprojekt

  3. Referenser på tidigare liknande projekt. Detta är såklart alltid viktigt vid byggprojekt, och inte minst vid garagerenovering!

Vilka moment ingår i garagerenoveringen?

På GW Asfalt anpassa vi våra tjänster efter våra kunders behov, inte tvärtom. Detta gäller såväl renovering av garage som alla andra tjänster som finns i vår repertoar. När det gäller garagerenovering finns det många olika vägar att gå. Därför är högsta prioritet, då vi antar ett uppdrag, att ta reda på:

Vilka skador finns i garaget nu och hur kan dessa på bästa sätt renoveras?

Vilka förväntningar har kunden på garagerenoveringen? Här tittar vi exempelvis på om man vill förändra något i själva utseendet på garaget, så som färger.

Svaren på frågorna bestämmer hur offerten vi ger på garagerenoveringen kommer att se ut. Kostnadsförslaget bestämmer sedan hur arbetet kan läggas upp för att vi ska kunna genomföra renoveringen på bästa sätt.

Vanliga moment inom garagerenovering är:

  • Betongreparationer
  • Golvarbeten av olika slag och omfattning
  • Betongsprutning
  • Blästring

Hur mycket kostar en garagerenovering?

Svaret på frågan baseras helt på omfattningen av projektet. Det vill säga: Vad som behöver göras, hur garages befintliga skick är och, inte minst, hur stort garaget i fråga är. Priset på garagerenovering kan därför variera kraftigt mellan olika uppdrag, kunder och garage. Det enklaste sättet att få en uppfattning om vad renovering av just ditt garage kommer att kosta är att kontakta oss. GW Asfalt erbjuder nämligen gratis möte och kostnadsfri offert på garagerenovering till alla.

Hör av dig via telefon på 08-447 31 30 eller maila till info@gwasfalt.se för att begära offert idag!

Hur ser kundgarantin ut på GW Asfalt?

GW Asfalt är en certifierad markentreprenör som verkat i branschen i 30 års tid. Vi lämnar generös garanti på alla arbeten vi utför, garagearbeten såväl som andra typer av markprojekt. Vi är dessutom välförsäkrade. Detta ger en stor trygghet till våra kunder men också till oss som företag och till all personal.

Idag tillhör vi ett av Sveriges mest anlitade och välrenommerade företag inom garagerenovering. Vi är övertygade att kundtryggheten vi garanterar i alla projekt har varit bidragande till denna utveckling!

Läs mer om vår policy gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö!

Hur snabbt kan jag få hjälp med garagerenovering?

Tack vare en stora personalstyrka och god framförhållning gällande bygg- och renoveringsprojekt kan vi ofta ta oss an uppdrag med kort varsel. Om du vill veta mer i detalj hur snart vi kan påbörja din garagerenovering: Ta kontakt med oss via mail eller telefon för att begära offert redan idag!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Vi behandlar informationen från dig på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och sparar endast personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).