Markarbeten Stockholm

Markarbeten är ett samlingsbegrepp för en lång rad olika byggprojekt. Det kan handla om mindre arbeten för privata kunder, så som anläggning av ny altan eller garageuppfart. Det kan också röra sig om större byggprojekt av mer samhällsbyggande karaktär. Som företag inom markarbeten i Stockholm gäller det att vara mångfacetterad för att kunna tillgodose alla kunders behov.

På GW Asfalt har vi utfört markarbeten i Stockholm med omnejd i närmare 30 års tid. Vi vet vad som krävs för att leverera goda resultat oavsett projektets natur. Kontakta oss för att begära offert på ditt markprojekt redan idag!

GW Asfalt

Sedan starten 1992 har vi utfört alla tänkbara typer av markarbeten i Stockholm. Vi är stolta över att ha växt till ett av stadens mest anlitade och välrenommerade företag. Idag jobbar över 70 specialister på markarbeten och 15 projektledare i vår organisation. Varje dag genomför vi projekt av stora och små mått i, runt om i huvudstadsregionen.

Läs vidare för att veta mer om våra tjänster och om vår organisation!

Markarbeten i Stockholm

Vi har nämnt det tidigare men det tål att upprepas: Markarbeten i Stockholm kan innebära många olika projekt. På GW Asfalt vågar vi säga att vi har arbetat med de allra flesta projekt man, som markentreprenör, kan ställas inför.

Nedan kan du läsa mer om några av de tjänster som vi erbjuder.

Dränering

Förr eller senare är det dags för alla fastigheter att genomgå dränering. Detta är ett av de vanligaste markarbeten som vi på GW Asfalt utför hos privatpersoner i Stockholm. Vi har levererat dräneringsprojekt i regionen sedan tidigt 90-tal och planerar att fortsätta länge till.

Betong

Betong lägger grunden – Både bildligt och bokstavligt talat – till många av de markarbeten vi utför i Stockholm. För att kunna nå stabila resultat som står sig under lång tid är detta ett viktigt inslag i många olika typer av markprojekt. Teamet på GW Asfalt har lång och gedigen erfarenhet av betongarbeten av olika slag.

Renovering av innergård

Allt för många innergårdar runt om i huvudstaden står och förfaller. Som tur är finns proffs på markarbeten i Stockholm som mer än gärna tar hand om dem. På GW Asfalt har vi innergårdsrenovering varit en del av tjänsterepertoaren under många år. Vi delar gärna med oss av referensarbeten till den som är nyfiken på hur våra resultat kan se ut!

Tätskikt

Tätskikt är en stor och viktig del av GW Asfalts verksamhet inom markarbeten i Stockholm. En genomgående inställning i vår verksamhet är att vatten- och fuktskador alltid ska undvikas till varje pris. Detta är helt centralt oavsett vilken typ av trädgårds- eller markarbeten vi arbetar med. Tätskikt är en avgörande komponent i strävan efter en vatten- och fuktfri miljö.

Trädgårdsanläggning

Många människor inser tillfredsställelsen med att ha en egen trädgård att ta hand om. Detta gäller såväl villaägare som människor i lägenhet med tillgång till innergård. På GW Asfalt har vi genomfört många trädgårdsanläggningar genom åren, både till privatpersoner och till bostadsrättsföreningar. Det kan exempelvis handla om anläggning av buskar, träd och rabatter eller om sten- och plattsättning och andra ornament som förgyller trädgården.

Finplanering

GW Asfalt arbetar med finplanering som en del av sina innergårds- och trädgårdstjänster. Efterfrågan på välplanerade och vackert sammansatta trädgårdar ökar ständigt. Detta gäller både trädgårdar i privata villor och innergårdar tillhörande bostadsrättsföreningar. De flesta mår helt enkelt bra av att omge sig av en fin trädgård, och detta inser allt fler människor. När du tar hjälp av GW Asfalt för finplanering och trädgårdsrelaterade markarbeten kan du räkna med att vara en integrerad del av arbetet. Dina önskemål och förväntningar i kombination med vår långa erfarenhet och breda trädgårdskunskap är ett vinnande koncept. Tillsammans utvecklar vi en målbild för finplaneringen, och en plan för hur slutresultatet ska uppnås.

 

Detta är GW Asfalt

Nu när vi har berättat om våra tjänster inom markarbeten i Stockholm tänkte vi introducera organisationen närmare. I snart 30 års tid har vårt företag utvecklats och expanderat. Idag är vi ett av huvudstadsregionens mest anlitade bolag när det gäller markarbeten. Nedan listar vi några av de kvaliteter som vi tycker utmärker GW Asfalt.

Kompetens

Vår kompetens är mångbottnad, och det tror vi är en förutsättning för att lyckas inom markarbete i Stockholm. Vi drar nytta av lång erfarenhet, men lutar oss inte enbart mot den. Vi strävar alltid efter att utvecklas i takt med att branschen utvecklas. Det är så vi har hållit oss relevanta sedan 1992, och det är så vi planerar att fortsätta att vara relevanta!

Team

På GW Asfalt arbetar några av Stockholms och Sveriges främsta och mest erfarna experter inom markarbeten. Vårt mark- och dräneringsteam består av över 70 hårt arbetande och kompetenta medarbetare. Varje dag representerar de GW Asfalt på stora och små markarbeten runt om i Stockholm. Utöver detta har vi dessutom ett team av 15 projektledare och administratörer. Dessa ser till att de logistiska kugghjulen snurrar i organisationen.

Utrustning

En viktig nyckel till framgång är att inte stå still. Detta gäller inte bara vår bransch inom markarbeten i Stockholm, utan förmodligen de flesta branscher. På GW Asfalt håller vi oss relevanta genom att förändras i takt med branschen. När nya metoder och nya verktyg effektiviserar markarbeten välkomnar vi utvecklingen och drar nytta av den.

Markarbeten i Stockholm

På GW Asfalt tillgodoser vi behov av markarbete i Stockholm var behoven än dyker upp. Vi väljer inte bort några kunder, utan hjälper helt enkelt de som ber oss om hjälp. I vår stora kundbas finns alltifrån mindre och enklare markprojekt till stora, samhällsförändrande sådana. Vi erbjuder våra tjänster inom markarbete till såväl privatpersoner som till företag, organisationer, föreningar, kommun, region och stat.

Vill du ha hjälp med markarbete i privat syfte eller representerar du en organisation? Oavsett vad så ser vi till att hjälpa dig. Kontakta GW Asfalt för att begära gratis offert på ditt markarbete i Stockholm redan idag!

För dig som kund

Vi vet att god kundkommunikation är en av de viktigaste förutsättningarna för lyckade samarbeten. När du väljer oss som för ditt markarbete kan du räkna med en transparent kundupplevelse och tydlig kommunikation rakt igenom.

Kostnad

Kostnaden för markarbeten i Stockholm kan skilja sig kraftigt. Detta eftersom det kan handla om många olika typer av projekt. Vad som däremot är gemensamt för alla projekt är att en tydlig överblick över kostnad är något man, som kund, vill ha. Därför ser vi på GW Asfalt alltid till att ordna det. I vårt offert framgår kostnad för projektets olika moment tydligt.

Kontakt

När du väljer att bli kund hos GW Asfalt tilldelas du en kontaktperson omedelbart. Denna person kan du enkelt nå för att räta ut eventuella frågetecken. Det gäller både innan, under och efter att ditt markarbete i Stockholm har genomförts.

KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö)

För att garantera hög kvalitet i hela vår verksamhet och de tjänster vi utför jobbar vi efter en KMA-policy. K står för kvalitet, och manifesteras genom de höga krav vi ställer på oss själva och våra leverantörer och underentreprenörer. M står för miljö och vår aktiva strävan efter ökad miljömedvetenhet och förebyggande miljöåtgärder inom organisationen. A står för arbetsmiljö och handlar om tillhandahållandet av en trygg och säker arbetsplats. GW Asfalt arbetar utefter ett antal regel och riktlinjer för att följa KMA.

Data från regeringen gällande markarbeten

ROT-avdrag för markarbeten i Stockholm

ROT-avdraget kom och förändrade förutsättningarna för privatpersoners byggande i grunden. Avdraget täcker många olika typer av byggprojekt, och däribland många typer av markarbeten. Ett av de vanligaste projekt som vi utför hos privata kunder är dränering. Detta omfattande och tids- och pengakrävande projekt går in under ROT. Det innebär att du som privatperson som vill frigöra husgrunden från fukt får kraftigt reducerat pris.

Om du väljer att ta hjälp av GW Asfalt för ditt privata markarbete i Stockholm kan du lämna över administration till oss. Vi vet vilka papper som krävs i korrespondensen med Skatteverket och sköter allting från start till mål.

Vill du veta mer om hur ROT-avdraget fungerar och vilka typer av byggprojekt som räknas in under det?

Vanliga frågor om markarbeten i Stockholm

På GW Asfalt har vi sysslat med markarbeten i Stockholm i snart 30 års tid. Under dessa år har vi mottagit många frågor om denna typ av arbeten. Nedan presenterar vi ett par av de vanligaste frågorna, och svar på dessa. Om du söker svar på en fråga som inte redogörs för i detta stycke: Hör av dig till oss. Vi konsulterar gärna och finns tillgängliga för alla som behöver vår expertis.

Du når oss på telefonnummer 08-447 31 30 eller via mail på info@gwasfalt.se.

Vad är det som avgör kostnaden på mitt markarbete i Stockholm?

Frågan kan ha många olika svar, och därför är det en viktig och bra sådan. Ett markarbete innebär inte en och samma sak. Detta är väldigt viktigt att poängtera. När vi säger att vi utför ett markarbete i Stockholm kan det alltså ha att göra med en lång rad olika projekt. På GW Asfalt arbetar vi exempelvis med alltifrån enklare stensättningsarbeten till omfattande väg- och broprojekt för statliga verk. Vad som bestämmer priset på just ditt projekt återstår att se då vi gjort en första bedömning. Det finns däremot några faktorer som alltid spelar in:

Hur stor är byggnationen?
Detta är förstås allra mest grundläggande. Om ert markarbete är dränering av en fastighet i Stockholm så spelar storleken på byggnaden mycket stor roll.

Hur ser förutsättningarna ut?
För att avgöra hur ett markarbete i Stockholm ska genomföras måste vi titta på markens förhållanden. Hur enkelt respektive svårt är det att göra de åtgärder vi vill utifrån de rådande förutsättningarna?

Hur lång tid uppskattas markarbetet i Stockholm att ta?
När allt kommer omkring är det förstås antalet arbetade timmar som avgör till störst del. Det är därför vi på GW Asfalt alltid gör ett gediget grundarbete för att kunna ge ett adekvat kostnadsförslag. Denna uppskattning kommer att synas tydligt i den offert du får av oss.

Vad måste jag tänka på när det gäller regler för markarbeten i Stockholm?

Bygglov är en nödvändighet vid de absolut flesta projekt av denna typ. Bygglov för markarbete kan fås av kommunen, dvs Stockholm. För att enkelt ta reda på om du har tillåtelse att genomföra ditt markprojekt rekommenderar vi dig att ta kontakt. Kolla hur förutsättningarna ser ut och vad du har lov att göra. Berätta för kommunen vad du har planerat att göra och säkerställ att inga käppar kan sättas i dina markarbeteshjul.

Vilka olika typer av markarbeten genomför GW Asfalt i Stockholm?

Vi arbetar utefter principen att inga arbeten inom markarbete i Stockholm är för stora eller för små. Detta gör att vi på GW Asfalt åtar oss de uppdrag vi ställs inför. Det gäller såväl privatpersoner och mindre markarbeten som större projekt för företag i Stockholm med omnejd. Där behovet av vår kompetens finns vi, helt enkelt!

Med 30 år av markarbeten i Stockholm har vi samlat på oss såväl ovärderlig erfarenhet som redskap. I takt med att vår personalstyrka har växt så har vår repertoar av tjänster breddats. Utvecklingen av vårt tjänsteutbud har i sin tur gjort att vi skaffat oss en stor arsenal av fordon och maskiner som behövs för alla typer av markarbeten i Stockholm. Med andra ord: Vi har precis det som krävs för att jobbet ska kunna genomföras på rätt sätt, alldeles oavsett vad jobbet innebär.

Hur arbetar GW Asfalt med trädgårdsarbeten?

Trädgårdsprojekt är en central del av vår verksamhet inom markarbeten i Stockholm. Varje år vänder sig många människor i staden till oss för anläggning av nya eller omläggning av redan existerade trädgårdar. Trädgårdsprojekten tillhör de typer av markarbeten där vårt team i Stockholm har allra störst kompetens. Kompetens som gjort oss till ett av de mest anlitade företagen i hela regionen. Detta är vi väldigt stolta över!

Behovet av särskild trädgårdskompetens vid markarbete i Stockholm kan uppstå i många olika sammanhang. Därför avgränsar vi inte denna tjänst till en typ av kunder utan ställer upp där vår kompetens är efterfrågad. Vi arbetar med trädgårdsanläggning för såväl privatkunder som för företag, organisationer och föreningar. Stora som små projekt välkomnas och arbetet utgår alltid från kundens specifika önskemål och/eller behov.

Hur arbetar GW Asfalt med renovering av innergårdar?

Stockholm är rikt på innergårdar och behovet av den här typen av markarbeten är både stort och växande. Detta är förståeligt. En välskött innergård kan nämligen bidra på många olika sätt. Till att börja med kan våra tjänster göra att innergården i fråga uppnår sitt ursprungliga syfte: Nämligen att ge boende en lugn och stillsam plats, gärna med växter och planteringar, trots att de befinner sig mitt i stan. När vi på GW Asfalt i Stockholm anlitas för denna typ av markarbete ser vi också till att möjliggöra för möten. Innergården kan, om den planeras på ett bra sätt, bli en plats för människor att umgås.

Varje år genomför vi mängder av innergårdsprojekt som en del av våra markarbeten i Stockholm. Kontakta oss gärna om du vill ta del av dessa projekt. Vi visar gärna upp vad vi gjort!

Hur arbetar GW Asfalt med tätskikt?

Vi har 30 års erfarenhet av tätskiktsarbeten. Detta är en tjänst som vi utför i samband med våra markarbeten i Stockholm. Åtgärden genomförs för att i så stor utsträckning som möjliga kunna undvika fukt- och vattenskador i markfundamentet.

Hur arbetar GW Asfalt med dränering?

Fukt kommer att ta sig in i en fastighets grund förr eller senare. Det är bara en tidsfråga och dessvärre finns det ingen husgrund som kommer undan i längden. Dränering är således en helt ofrånkomlig åtgärd som måste genomföras för att rädda alla husgrunder från vattenskador. Det är precis vad vi på GW Asfalt gör.

I vårt breda utbud av markarbeten är dräneringsprojekt ett av våra främsta expertområden. Vi arbetar årligen med dränering för såväl privatpersoner som företag. Stora som små projekt antas och genomförs på bästa och mest effektiva sätt.

Vilka garantier erbjuds vid markarbeten i Stockholm?

GW Asfalt är en certifierad och välförsäkrad firma inom markarbeten i Stockholm. Detta faktum gör att vi kan erbjuda generösa garantier, och därmed rikligt med trygghet, till alla kunder. Om du vill veta mer hur vi på GW Asfalt arbetar med KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö): Besök https://www.gwasfalt.se/om-oss!

Lämnar ni referenser på markarbeten?

Självklart! Vi har genomfört markarbeten i Stockholm med omnejd i över 30 års tid. Om du står inför ett markprojekt och vill ha lite mer kött på benen om oss på GW Asfalt: Hör av dig! Vi visar gärna upp de många, stora som små, markprojekt vi utfört i huvudstadsregionen genom åren.

Ring oss på 08-447 31 30 eller maila info@gwasfalt.se

Vad innebär schaktning vid ett markarbete?

För att uppnå högsta möjliga och nödvändiga stabilitet vid ett markarbete arbetar man med schaktning. Den här åtgärden genomförs vid i stort sett all grundläggning. Exempelvis då ett nytt hus eller en ny väg ska byggas. Det är ett helt avgörande moment i alla markarbeten och därför oerhört viktigt att det utförs på rätt sätt. När du anlitar GW Asfalt får du hjälp av ett team med flera decenniers erfarenhet av schaktning vid många olika typer av markprojekt. Din mark är i trygga händer, helt enkelt!

Hur mycket behöver göras för att förbereda marken?

Frågan om markberedning är central när man talar om markarbeten. Detta är rimligt eftersom förberedelse är en helt avgörande del av projektet. Vad som behöver göras, och i förlängningen: vad detta kommer att kosta dig som kund, kan svaras på först då ett proffs har undersökt förutsättningarna. Då tittar vi på hur djupt vi behöver gräva för att lyckas med det projekt som ska utföras. Vi ser också över potentiella hinder för att vi ska komma åt. Exempelvis vid en dränering där man behöver access runt hela huset.

Det enklaste sättet att ta reda på vad den här förberedande fasen kommer att kräva är att ta hjälp av ett proffs. Sådana hittar du förstås hos oss på GW Asfalt. Ring eller maila oss idag!

Potentiella hinder vid markarbete

Det finns ett antal saker som kan sätta käppar i hjulet för ett markarbetesprojekt. Här följer några av dem:

Sten
Den eviga fienden till markarbeten, som man inte alltför sällan stöter på vid den här typen av projekt. Det kan handla om stenar som finns nere i marken och som innan grävning varit okända. Det kan också handla om berg eller sten som är ovan jord men som måste spräckas eller sprängas för att markarbetet i Stockholm ska kunna genomföras. När du tar hjälp av en professionell firma görs detta rutinmässigt, så du behöver inte tänka på någonting.

Träd och buskar
På GW Asfalt i Stockholm har vi röjt vår beskärda del av buskar och träd i samband med markarbeten. Detta bidrar förstås till att arbetet tar längre tid, och kostar mer, men tack vare lång erfarenhet så gör vi detta förhållandevis enkelt.

Tillgänglighet för utrustning
I de allra flesta fall så är det lätt att komma åt med de maskiner och redskap som behövs. I vissa fall kan terrängen däremot göra det svårtillgängligt. Då kan vi behöva tänka om gällande vad som ska användas och hur vi, på bästa sätt, kan arbeta runt problemet. Detta kan addera extra tid till markarbetet, men detta ser vi förstås redan innan projektet påbörjats.

Bortforsling
Beroende på hur mycket som behöver grävas och avlägsnas i samband med markarbetet kan bortforslingsarbetet addera tid. Detta löser naturligtvis vi på GW Asfalt, då du anlitar oss för ett sådant projekt. Vi vill däremot flagga för att det kan komma att lägga på tid på projektet. Även detta är någonting som vi kommer att kunna bilda oss en uppfattning om innan arbetet drar igång. All denna information kommer att framgå i både offert och i ditt samtal med vårt team.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Vi behandlar informationen från dig på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och sparar endast personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).