Vilka är vi?

GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB verkar främst inom det expanderande området Stor-Stockholm. Sedan vår start under hösten 1992 har vi genomgått en påtaglig tillväxt och rymmer nu en projektlednings- och administrativ personalstyrka på 18 medarbetare, samt en arbetsstyrka på omkring 70 medarbetare. Vårt verksamhetsområde omfattar heltäckande lösningar inom samtliga områden av mark- och tätskiktsarbeten, med en särskild inriktning mot renovering av innergårdar. Våra kunder inkluderar en mångfald av fastighetsägare, byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar, kommunala aktörer och trafikverket.

Om oss

Företagets kvalitetsengagemang

Hos oss är kvalitet synonymt med nöjda kunder. Vi strävar efter att leverera perfektion från första stund. Våra krav på leverantörer och underentreprenörer matchar de vi ställer internt. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om de senaste rönen och riktlinjerna inom kvalitetsområdet. Genom uppmärksamhet och engagemang är vi ständigt på jakt efter förbättringar som tar vår kvalitet till nya höjder.

 

Arbetsmiljön

Vara medveten om och följa beställarens arbetsmiljöpolicy. Att genom medarbetarnas engagemang i arbetsmiljöarbetet medverka till en helhetssyn för livskvaliteten, i arbetet som på fritiden.

Miljöperspektivet i Företaget

Vår arbete bygger på en helhetssyn där vi främjar en allmän miljömedvetenhet inom organisationen. Vi följer beställarens miljöpolicy noggrant och agerar i enlighet med den. Genom att integrera förebyggande åtgärder i vår dagliga verksamhet, ser vi till att vår miljö bevaras och värnas om. Vi sätter oss in i de senaste trenderna och riktlinjer inom området och arbetar kontinuerligt med att finna nya sätt att förbättra vårt miljöavtryck.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Vi behandlar informationen från dig på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och sparar endast personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).