Renovera balkong Norrköping

Har du en balkong i Norrköping som har sett bättre dagar och behöver renoveras? Då kan du glädjas åt att du har hamnat hos oss på GW Asfalt. Vi har över 20 års erfarenhet av att renovera balkonger i Norrköping med omnejd. Hos oss kan du räkna med att arbetet blir utfört med bästa möjliga kvalitet i fokus!

Varför renovera sin balkong i Norrköping?

Det sägs att tiden läker alla sår, men uttrycket stämmer tyvärr dåligt när det gäller ”såren” som kan uppstå i en balkong. Tiden är nämligen väldigt hård mot just balkonger, framförallt i vårt land i norr. Värmeböljor och stark strålning byts mot frost och vargavintrar. Balkongerna bryts ständigt ned och slits ut av väder och vind och ådrar sig med åren skador som växer sig större och större. Balkonger, och även loftgångar och altaner, är bland de mest ansatta delarna av ett hus. Att utföra renovering av din balkong i Norrköping är därför för eller senare ofrånkomligt. Och det är för att möta detta behov som vi på GW Asfalt levererar den här typen av tjänster!

Hur vi renoverar din balkong i Norrköping

Alla byggarbeten kräver noggrannhet, och balkongrenoveringar är inga undantag. För att arbetet ska utföras på rätt sätt krävs att man går igenom en rad olika steg. På GW Asfalt vet vi att förberedelse och efterbehandling är lika viktiga som själva genomförandet av renoveringen. Vi ser alltid till att följa stegen nedan.

Förberedelse

Förberedelsefasen är väldigt viktig för renoveringen av balkongen i Stockholm ska få ett lyckligt slut. Detta gäller för oss som byggare, men också för fastighetsägaren som vill få balkongerna uppdaterade. Om du representerar en bostadsförening är det viktigt att du tidigt meddelar de boende om förändringsarbetet. Renovering av balkonger i Stockholm är trots allt ett ganska omfattande jobb. Det är därför viktigt att alla som berörs av arbetet blir varse om detaljer kring arbetet. Exempelvis sådant som hur lång tid renoveringsprojektet kommer att ta. Eller huruvida uppdateringen kommer att påverka avgift eller hyra. Vår 20-åriga erfarenhet av balkongrenovering i Stockholm säger att man ska försöka undvika missförstånd så mycket man kan!

Inventering

En balkong kan vara i behov av upprustning av många olika anledningar. Från trasig betong och rostig armering till flagnande färg. Innan vi på GW Asfalt i Stockholm påbörjar arbetet med renoveringen av balkongen ser vi därför till att undersöka vad som behöver göras. I inventeringsfasen tar vi hänsyn till renoveringsbehovet och kundens specifika önskemål om arbetet. Utifrån dessa tar vi fram en kostnadsfri offert där vi går igenom omfattning och pris.

Avlägsnande

När vi påbörjar renoveringen av din balkong i Stockholm ser vi först och främst till att avlägsna alla obrukbara och trasiga delar. Det kan handla om skadad betong och andra lösa delar som inte har en plats på den nya fräscha balkongen. Vi har flera verktyg och maskiner som gör att vi kan utföra denna del av projektet på ett smidigt sätt.

 

Rengöring

Rost är den största fienden vid renoveringar av balkonger i Stockholm. För att inte riskera att slutresultatet blir lidande ser vi därför till att avlägsna all rost var den än har rotat sig. När detta är gjort påbörjar vi nästa del av rengöringsarbetet. Det är nämligen väldigt viktigt att se till att allt damm och all smuts avlägsnas. Vi använder allt ifrån handhållna borstar till högtryckstvättar för att garantera att ytan är rost- och smuts-fri till nästa fas.

Reparation

När det är dags för själva renoveringen av balkongen i Stockholm att påbörjas är förutsättningarna optimala. Gamla, trasiga delar har avlägsnats. Ytan är noga rengjord. Armeringsjärnen är insmorda. Och alla boende gläds åt att snart ha tillgång till nya fina balkonger! Vilket specifikt arbete som ska utföras i reparationsfasen beror givetvis på vad vi har kommit överens med kunden om. Oftast innebär renoveringar av balkonger i Stockholm att vi lägger ny betong. Antingen genom att ordna ny betong för hela balkongen, eller för att laga specifika hål och sprickor.

För övergripande information om vad ni behöver göra kan ni läsa om på bygga balkong fastighetsagarna

Kontakta oss gärna för att veta mer om vilka typer av reparationer vi kan utföra vid renoveringar av balkonger i Stockholm!

Telefonnummer 08-447 31 30

Vanliga skador att laga vid renovering av balkonger i Norrköping

En balkong kan dra på sig många olika typer av skador. Beroende på vilka förutsättningar som omger den specifika balkongen kan vissa skador vara vanligare än andra. Det kan exempelvis handla om att den drabbas av stor påfrestning från saltvatten då den ligger nära havet. Eller att balkongen tvingas utstå väldigt låga temperaturer under vissa delar av året.

Nedan listar vi några av de vanligaste skadorna som vi möter vid renoveringar av balkonger i Norrköping.

Sprickor

Sprickor, hål och avskalningar är några av de absolut vanligaste skadorna som en balkong ådrar sig. Kanterna är ofta särskilt drabbade, och det beror bland annat på att räcket monteras där. På GW Asfalt har vi tagit itu med balkongsprickor av olika slag och storlekar i över 20 års tid. Vi vågar påstå att vi är förberedda på vad som helst när det kommer till renovering av balkonger i Stockholm.

Skadat räcke

Alla balkonger förtjänar ett stabilt räcke. Inte nog med att det är fint och ger ett intryck av kvalitet. Det kan dessutom garantera balkongbesökarnas säkerhet, vilket förstås inte är fallet med ett fallfärdigt räcke. För oss på GW Asfalt kommer säkerhet och kvalitet i första rummet. När vi utför balkongrenoveringar i Stockholm ser vi till att förse balkongerna med räcken som inte äventyrar någons liv, helt enkelt!

Skadad betong

I stort sett alla balkonger i Sverige är tillverkade av betong. Och trots att betong är ett mycket hållbart material så uppstår skador titt som tätt. Skador som åtgärdas enbart med hjälp av renovering av balkongen, och sådant fixar vi på GW Asfalt i Stockholm.

Rost

Armeringsjärn som rostar är mycket dåligt för alla betongkonstruktioner. Anledningen till detta är att rosten gör att betongen trycks iväg från järnet, och på så vis uppstår skador i hela bygget. I sprickorna som uppstår kan fukt, vatten och frost tränga in och öka förstörelsen ytterligare. På GW Asfalt ser vi därför till att rostbefria armeringen innan vi renoverar balkongen i Stockholm.

Frostsprängning

Betong kan vittra sönder, och det sker ofta genom så kallad frostsprängning. Frostsprängning orsakas av att vatten tränger ner i betongen, fryser till is och expanderar. Expansionen gör att materialet spricker, och sådana skador kan bli förödande. När vi på GW Asfalt i Stockholm arbetar med renovering av balkonger förebygger vi den här typen av skador.

 

Renovera balkong – Vanliga frågor

Frågorna om balkongrenovering kan vara många. Det är ett stort och omfattande projekt som, om det utförs på rätt sätt, kan bidra till mycket positivt för fastighetsägaren. Det är naturligt att man har funderingar innan man tar beslut om att renovera balkonger. På GW Asfalt har vi svaren och vi kommer att besvara några av de vanligaste frågorna i denna text!

Saknar du svar på din fråga om renovering av balkong? Tveka inte att höra av dig till oss via telefon eller email!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Vilken funktion fyller en balkongrenovering?

Låt oss börja med den fråga som kanske är mest central när man står inför en eventuell renovering av balkong. Varför genomför man egentligen den här typen av renoveringsprojekt? Svaren kan vara flera, och några av de vanligaste lyder:

Ökad hållfasthet
Precis som alla andra byggnationer så utsätts balkonger för stor påfrestning av yttre faktorer. Regn, snö, vind, kyla och värme nöter sakta ner balkongerna och förr eller senare är renovering av dem ofrånkomligt. Det kan handla om att sprickor i konstruktionen gjort att vattenskador uppstått eller att andra delar håller på att ge vika. En anledning till att genomföra balkongrenovering är alltså av trygghetsskäl för de som beträder balkongerna.

Utökad yta
Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som renoverar balkonger gör det för att utöka ytan på balkongen. De kan vara byggda för många år sedan då balkongtrenden såg annorlunda ut, och de ofta var mindre än vad samtidsmänniskan efterfrågar. Detta kan ändras på genom en gedigen balkongrenovering.

Snyggare balkonger
Ja, man ska inte glömma att renovering förstås kan höja utseendet på balkongen kraftigt. Faktum är att detta är en av de viktigaste anledningarna till renovering och det är fullt rimligt. Genom en balkongrenovering som resulterar i betydligt finare konstruktion kan man nämligen uppnå flera viktiga positiva effekter. Till att börja med höjer det upplevelsen av balkongerna och av hela fastigheten för de som bor eller arbetar där. Men det bidrar dessutom till att värdet på hela fastigheten stiger.

Vad kostar det att renovera balkonger?

Kostnaden för balkongrenovering baseras på ett antal olika komponenter. Bland annat tittar vi på vad som behöver göras för att stärka upp och förbättra konstruktionen. I vissa fall behövs helt ny betongplatta och i andra fall kan åtgärderna vara mindre omfattande. Detta beslutas ihop med kunden då vi undersökt balkongernas befintliga skick. Andra aspekter som avgör priset på renovering är förstås antalet balkonger som ska renoveras och hur man vill att slutresultatet ska se ut.

För att få en uppfattning av vad renovering av balkong skulle kosta för dig – Kontakta oss och begär gratis offert idag!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Hur vet jag att balkongrenoveringen blir så bra som utlovats?

GW Asfalt är en certifierad firma med 30 år i branschen. Alla arbeten vi utför, inom renovering av balkong såväl som andra typer av projekt, lämnas med lång garanti. Vi ansvarar helt och fullt åt att slutresultatet av renoveringen ska spegla det vi utlovat. I alla kontrakt framgår tydligt vad kunden kan förvänta sig angående både kostnad, utförande, tidsram och omfattning av balkongrenoveringen.

Förutom den garanti som vi på GW Asfalt lämnar så sker också en besiktning av arbetet vi utfört. Detta innebär att en oberoende besiktningsman undersöker balkongerna för att se att renoveringen gått till på ett korrekt sätt. Besiktningen genomförs ett tag efter balkongrenoveringen för att den ska kunna avgöra om några felaktigheter uppstått efter att arbetet har genomförts.

Hur ofta bör renovering av balkonger genomföras?

Hur ofta behovet av balkongrenovering uppstår består till viss del av yttre faktorer. Närheten till havet, i vilken utsträckning balkongen påverkas av vindar och mängden föroreningar i luften är sådant som kan påverka. Ett riktmärke är dock att alla balkongkonstruktioner brukar kunna stå pall i ungefär 30 till 50 år – beroende på hur stor påfrestningen från yttre faktorer (bl.a. ovanstående) är. Efter ett antal decennier tenderar betongen att försvagas och det blir dags att stärka upp den genom renovering.

Hur bör boende informeras om balkongrenoveringen?

En bra utgångspunkt är att de som bor eller arbetar i byggnaden där balkongerna ska renoveras ska få informationen så snart som möjligt. Detta är ett omfattande renoveringsprojekt som kommer att inverka på människors vardag under en tid. Det är därför viktigt att alla som berörs ska få veta vad som kommer att ske och hur länge det kommer att ske.

De föreningar och fastighetsägare som väljer att ta hjälp av GW Asfalt för renovering av balkonger får tydlig information från början. Vi förser alla kunder med riklig information om den uppskattade tid som projektet kommer att ta. Vi hjälper dessutom gärna till med kompletterande information som kan bidra till klarhet för alla boende.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Vi behandlar informationen från dig på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och sparar endast personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).