Tätskikt Stockholm

De flesta känner till att fukt- och vattenskador är bland det värsta som kan drabba en byggnad. Att vatten som tränger in i husgrund, väggar, golv och tak kan äventyra hela konstruktionen och därför måste bekämpas både proaktivt och reaktivt. Men faktum är att villor och andra fastigheter är långt ifrån de enda byggnationerna som drabbas av sådana skador. Fukt och vatten kan vara förödande även för markarbeten av olika slag. Vägar, broar, terrasser och innergårdar utsätts jämt och ständigt för nederbörd. Regn och snö som, om det vill sig illa, kan tränga ner i marken och orsaka stor skada. För att säkerställa att bygget i Stockholm håller för trycket krävs högkvalitativa tätskikt. Och det är där som vi på GW Asfalt kommer in i bilden!

Tätskikt med GW Asfalt i Stockholm

Det finns, som bekant, väldigt många vägar och broar i Sveriges huvudstad. Vägar och broar som varje dag utsätts för extremt stor belastning, både från tung trafik och av väder och vind. Alla dessa vägar och broar i Stockholm är i behov av tätskikt för att de ska kunna stå pall. På GW Asfalt anlägger vi tätskikt på många olika typer av byggen i Stockholm. När vi inte arbetar med vägar eller broar kan det handla om terrasser, innergårdar, parkeringsplatser i Stockholm som är i behov av bra tätskikt. Vi arbetar både med privata kunder och företagskunder, och vi välkomnar såväl stora som små projekt.

Våra tjänster inom tätskikt i Stockholm

Med 20 års erfarenhet av arbete med tätskikt i Stockholm har vår kompetens på området breddats successivt. Idag är vi stolta över att kunna leverera tjänster för många olika typer av byggen. Nedan nämner vi några av våra vanligaste projekt inom tätskikt i Stockholm.

Tätskikt för innergårdar i Stockholm

En innergård i Stockholm med bristfälliga tätskikt är någonting som de flesta helst skulle slippa ta itu med. Men tyvärr är det många som drabbas. Många av stadens innergårdar läcker och drar på sig fukt- och vattenskador. På GW Asfalt ägnas en stor del av verksamheten åt att säkra upp innergårdarna i Stockholm med tätskikt av högsta kvalitet. Vi arbetar med såväl renoveringar som nybyggen. Den här typen av arbeten med tätskikt i Stockholm är särskilt kluriga och på samma gång viktiga. Ett eventuellt läckage kan nämligen leda till att även husgrunden blir skadad, och då krävs större resurser.

Tätskikt för broar i Stockholm

Broar är några av de konstruktioner som drabbas allra hårdast av väder och vind. Fukt har en förmåga att tränga sig in och, genom korrosion, skada själva bygget i grunden. Därför är det särskilt viktigt att broar i Stockholm förses med hållbara och vattentäta tätskikt. På GW Asfalt är den här typen av jobb vår specialitet. Vi har försett broar runt om i Stockholm med tätskikt i många år, och vi planerar att fortsätta länge till.

Tätskikt för terrasser i Stockholm

Markarbeten i Stockholm spricker när de utsätts för vatten och fukt om de inte har försetts med hållbara tätskikt. Detta är särskilt typiskt för terrasser, som exponeras för nederbörd så fort regnet eller snön faller. När man bygger en terrass är det därför oerhört viktigt att man väljer material och lösningar som är hållbara. På GW Asfalt i Stockholm arbetar vi bara med de absolut bästa leverantörerna av tätskikt. Vi fukt- och vattensäkrar många terrasser varje år, och arbetar både med renovering och nybyggen.

Vill du veta mer om våra tjänster inom tätskikt i Stockholm?

Det finns mängder av vägar, terrasser, innergårdar, bjälklag och broar i Stockholm som behöver tätskikt. Kontakta oss på telefonnummer 08-447 31 30 och berätta om vad just du behöver hjälp med!

Produkter för tätskikt i Stockholm

Det finns produkter på alla marknader som inte håller måttet. Tyvärr gäller detta även för tätskikt, det vet vi på GW Asfalt efter många år i branschen. Vissa arbeten utförs fortfarande på felaktiga sätt och med bristfälliga produkter. Detta faktum driver oss till att göra ännu bättre ifrån oss när vi arbetar med tätskikt i Stockholm. GW Asfalt arbetar endast med godkända och högkvalitativa produkter. GW Asfalt har också de tillstånd som krävs.

Binapont

Binapont är en bitumenbaserad spackelmassa som vi använder för arbeten med tätskikt i Stockholm. Denna massa används för att göra resten av arbetet något enklare, eftersom den jämnar till ytan innan beläggning. Om markytan som vi ska arbeta med är ojämn är Binapont en oslagbar lösning.

PM 93

En vattentät och bitumenbaserad isoleringsmassa. PM 93 används som tätskikt vid byggen som exempelvis brobyggen och terrassbyggen i Stockholm. Detta för att dessa byggen utsätts särskilt hårt för väder och vind. Ofta använder vi massan i kombination med en tätskiktsmatta som gör bygget i Stockholm extra tätt.

Isoglasyr 11p – Primer

Asfaltsprimer som verkar förebyggande. Vi använder Isoglasyr 11p då vi arbetar med exempelvis tätskikt i form av gjutasfalt i Stockholm. Den är snabbtorkande och syftar till att verka som ett extra lager av tätning innan dess att beläggningsarbetet börjar.

PGJA

PGJA är en av de absolut mest populära och hållbara lösningar som finns på marknaden. På GW Asfalt har vi använt denna gjutasfaltsbeläggning för många olika typer av byggen. Eftersom PGJA är sällsynt hållbar använder vi den ofta då vi lägger asfalt som ska stå pall för stora påtryckningar från fordon och nederbörd. Såsom exempelvis vid bygget av vägar och parkeringsdäck.

Membran 5/5BRO

Det är viktigt att skydda alla typer av stora som små byggen mot fukt. Men vid vissa typer av byggen är fuktisolering extra viktigt. Detta gäller bland annat vid bygget av en bro. När vi arbetar med tätskikt av broar och andra större byggen i Stockholm använder vi Membran 5/5BRO. Isoleringen är särskilt tät och långlivad, och ser till att arbetet håller under många år.

Att vara kund hos GW Asfalt

Som kund hos oss på GW Asfalt är du i trygga händer vad gäller arbete med tätskikt i Stockholm. Vi har varit verksamma i branschen i många år, och vi vet vad som krävs för att få jobbet gjort. För att samarbetet mellan dig som kund och oss som leverantör ska fungera felfritt ser vi till att alltid ha god dialog. Vi gör alltid en gedigen analys av projektet innan vi börjar arbeta för att kunna ge en tydlig prisbild. Vi ser också till att alltid finnas tillgängliga för frågor och funderingar när helst de kan dyka upp.

Vi tryggar alla arbeten i Stockholm med TÄTSKIKTSGARANTIER™

När man arbetar med tätskikt i Stockholm vilar ett stort ansvar på ens axlar. Ett undermåligt utfört jobb kan kosta mycket pengar för kunden om arbetet måste göras om. Därför är det otroligt viktigt att man, som kund, har vissa garantier. Och det har man när man samarbetar med oss på GW Asfalt. Vi är nämligen anslutna till det största trygghetspaket i hela branschen – TÄTSKIKTSGARANTIER™. Sedan mitten av 80-talet har över 70 miljoner kvadratmeter tätskikt i Stockholm och resten av landet försäkrats av organisationen. Och fler ska det bli, det ska vi se till!

Vill du veta mer om TÄTSKIKTSGARANTIER™ och vilka riktlinjer vi arbetar efter när vi hjälper dig med tätskikt i Stockholm?

Kontakta oss redan idag! Telefonnummer 08-447 31 30

FAQ om tätskikt

Många och olika kan frågorna om tätskikt vara, och det är helt i sin ordning. Det är nämligen en av de allra viktigaste komponenterna i markarbeten, vilket vi varit inne på. Det är tätskikten som skyddar konstruktionen mot fukt- och vattenskador. Det är de som gör att byggnationen – om det så handlar om en väg, en bro eller någonting annat – står pall under många års tid.

På GW Asfalt mottar vi dagligen frågor om tätskikt från kunder och de som funderar på att ta hjälp av oss vid markarbeten. I denna text kommer vi att svara på nåra av de vanligaste frågorna som vi får in till oss.

Saknar du fortsatt svar på din fråga om tätskikt? Tveka inte att höra av dig till oss på telefonnummer 08-447 31 30 eller via info@gwasfalt.se!

Vilka garantier på tätskikt?

Vi har nämnt det tidigare men det förtjänar att betonas ännu en gång: På GW Asfalt lämnar vi särskilda tätskiktsgarantier på alla arbeten som vi utför. Detta är ett trygghetspaket som stäcker sig bortom vår organisation och som lämnas för arbeten med tätskikt i hela norden. Alla projekt som vi arbetar med ges med denna garanti. Det spelar ingen roll om det handlar om privatpersoner eller om arbetet utförs för företag, organisationer eller myndigheter. Inte heller spelar omfattningen och storleken av arbetet med tätskikten någon roll. På GW Asfalt ger vi alla kunder, alldeles oavsett vilka de är, samma schyssta villkor och garantier.

Om du vill veta mer om garantierna för våra arbeten med tätskikt är du välkommen att ringa oss! 08-447 31 30

Hur utreds behovet av tätskikt?

Behoven av tätskikt kan variera mycket mellan olika typer av projekt. Som vi varit inne på tidigare arbetar vi med en lång rad väldigt olika markarbeten. Till oss vänder sig kunder som står inför väldigt omfattande projekt så som exempelvis byggandet av en bro eller en stor väg. Bland våra kunder finns också brf:er, minde verksamheter och ibland också privatpersoner. I dessa fall är det inte ovanligt att det handlar om exempelvis tätskikt vid renovering av innergårdar, terrasser eller garageuppfarter.

Oavsett vem kunden är och hur stor omfattningen av arbetet kommer bli så gör vi ett gediget arbete i början av alla projekt. Detta lägger inte bara grunden för själva bygget, exempelvis bron eller parkeringsplatsen, utan är också grundläggande för vårt fortsatta arbete. Steg ett i vårt markarbete är alltså att bestämma hur vi ska lägga upp arbetet med tätskikt. Vi frågar oss: Vad behöver göras för att slutresultatet ska vara och förbli hållbart under många, många år?

Svaret på frågan bestämmer sedan hur vi kommer att lägga upp arbetet med tätskikten.

Lämnar ni referenser på arbeten med tätskikt?

Svar ja. På GW Asfalt lämnar vi referenser på alla typer arbeten om kunden önskar, och tätskikt är inget undantag. Vi har arbetet med den här typen av byggprojekt sedan tidigt 90-tal, så det råder inte brist på arbeten att visa upp. Eftersom vi haft förmånen att jobba med både stora och små markarbeten har vi skaffat oss en ovärderlig bredd när det gäller tätskikt. I de projekt vi genomfört, och som du gärna får ta del av, kan du se hur vi gått tillväga under decennierna som branschaktiva.

Är det lätt att kontakta er som aktiv kund?

På GW Asfalt är vi övertygade om att goda samarbeten vilar på lika god kommunikation. Därför har vi sedan dag 1 stävat efter att uppnå detta i alla kundrelationer. När du väljer att bli kund hos oss, för tätskikt eller annat projekt, kan du alltid räkna med att nå fram till oss. Vi svarar på frågor och funderingar både innan arbetet har dragit igång, under projektets gång och efter att jobbet är avslutat. Detta tummas aldrig på för någon kund eller något projekt.

Testa gärna att kontakta oss på en gång och berätta om ditt behov av tätskikt vid markarbete!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Hjälper ni till med tätskikt även om vattenskador redan uppstått?

GW Asfalt är en markentreprenör som arbetar med såväl nybyggnationer som med renovering. Detta innebär att en stor del av vår verksamhet även ägnas åt att laga vägar som drabbats av skador. I detta renoveringsjobb ingår att vi arbetar med tätskikt i för att undvika att skadan blir större eller kommer tillbaka.

Teamet på GW Asfalt är specialiserat inom en rad olika markrelaterade tjänster. Tätskikt är en gren av vår verksamhet och renovering av väg – bland annat genom membranisolering och gjutasfalt – utgör en del av denna gren. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om våra tjänster!

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Vi behandlar informationen från dig på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och sparar endast personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).