Behöver jag tillåtelse från kommunen?

Det behövs inte något marklov för dränering. Däremot för att genomföra dränering behöver Stockholm tillåta dig att koppla dräneringsrören till avloppsnätet i staden. Det smidigaste sättet att ta reda på hur förutsättningarna ser ut i ditt specifika fall är att kontakta kommunen. Förklara läget så berättar de vad som krävs för att arbetet ska få utföras. När tillståndet sedan är klubbat kan du ta hjälp av oss på GW Asfalt i Stockholm för din dränering! Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för dränering på bygglov.stockholm.se