Finns det olika typer av betong?

Ja, det kan man lugnt säga att det gör. För de flesta som inte sysslar med betongarbete eller något relaterat jobb på daglig basis kan det nog framstå som ett entydigt uttryck. Att betong är betong, och att det inte är svårare än så. Faktum är att detta är så långt ifrån verkligheten som man kan komma.

Betong finns i tusentals olika varianter som lämpar sig olika bra för olika kontexter. Eftersom materialet används för såväl byggnationen av fastigheter som terrasser, parkeringshus, vägar, broar och järnvägar varierar behoven. Viss betong syftar till att stå pall för tusentals ton fordon varje dag. Annan står inför betydligt mildare utmaningar, och kräver därför inte lika stor hållfasthet.