Hur återställs tomten efter att GW Asfalt dränerat?

Det är viktigt att påminna om att dränering är ett omfattande projekt som kräver både tid, kraft och tomtutrymme. Under tiden då vårt team finns på plats för att dränera innebär arbetet en stor förändring för området kring fastigheten. Detta kommer att ske trots att vi medvetet försöker begränsa den yta våra fordon och redskap tar upp så mycket som möjligt. Däremot kommer vi att se till att tomten återställs i den mån vi kan efter att projektet är avslutat och vi avlägsnat oss.