Hur tänker jag miljövänligt kring mitt betongarbete?

Det är bra att, i den utsträckning man kan, köpa närproducerat material för sitt betongarbete. Att helt enkelt tänka som man kan göra i de allra flesta fall då man köper någonting överhuvudtaget. Närproducerat är bra, och det gäller också vid betongarbeten.