Hjälper ni till med tätskikt även om vattenskador redan uppstått?

GW Asfalt är en markentreprenör som arbetar med såväl nybyggnationer som med renovering. Detta innebär att en stor del av vår verksamhet även ägnas åt att laga vägar som drabbats av skador. I detta renoveringsjobb ingår att vi arbetar med tätskikt i för att undvika att skadan blir större eller kommer tillbaka.

Teamet på GW Asfalt är specialiserat inom en rad olika markrelaterade tjänster. Tätskikt är en gren av vår verksamhet och renovering av väg – bland annat genom membranisolering och gjutasfalt – utgör en del av denna gren. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om våra tjänster!