Hur bör boende informeras om balkongrenoveringen?

En bra utgångspunkt är att de som bor eller arbetar i byggnaden där balkongerna ska renoveras ska få informationen så snart som möjligt. Detta är ett omfattande renoveringsprojekt som kommer att inverka på människors vardag under en tid. Det är därför viktigt att alla som berörs ska få veta vad som kommer att ske och hur länge det kommer att ske.

De föreningar och fastighetsägare som väljer att ta hjälp av GW Asfalt för renovering av balkonger får tydlig information från början. Vi förser alla kunder med riklig information om den uppskattade tid som projektet kommer att ta. Vi hjälper dessutom gärna till med kompletterande information som kan bidra till klarhet för alla boende.