Hur skiljer sig garagerenovering från annan renovering?

Vi tar avstamp i påståendet från stycket ovan. Så, varför är det egentligen så viktigt med noggrannhet och kompetens vid just garagerenovering, i jämförelse med mycket annan renovering?

Först och främst ska man ta i beaktning den belastning som ett parkeringshus/-garage utsätts för. Dess huvudsakliga syfte är att fungera som tillfällig parkeringsplats för mängder av bilar – dag ut och dag in, år efter år. I många fall handlar det om personbilar i varierande storlek, exempelvis i parkeringshus som finns i anknytning till faciliteter som människor besöker regelbundet. Kontor, köpcenter, idrottsanläggningar och annat. I andra fall kan det vara fråga om bussgarage eller parkeringsutrymmen där andra tunga fordon kör in och ut.

Inte nog med att fordonen förstås, genom sin vikt, bidrar till mycket och regelbunden belastning på garagets golv. För varje däck som kör in i parkeringsutrymmet tas dessutom massvis med vatten, snö, grus och annat som nöter på konstruktionen in i byggnaden. Dessa element sliter sakta ner underlaget. Förr eller senare är garagerenovering en ofrånkomlig åtgärd för att utrymmet ska hållas helt och säkert.

Slutsatsen är alltså att en garagerenovering ställer hårda krav på det företag som sköter arbetet. Om du står inför renovering av garage är det därför viktigt att du säkerställer att företaget du anlitar har:

  1. Gedigen erfarenhet inom garagerenovering

  2. Rätt utrustning och maskiner för den här typen av stora renoveringsprojekt

  3. Referenser på tidigare liknande projekt. Detta är såklart alltid viktigt vid byggprojekt, och inte minst vid garagerenovering!