Vilka moment ingår i garagerenoveringen?

På GW Asfalt anpassa vi våra tjänster efter våra kunders behov, inte tvärtom. Detta gäller såväl renovering av garage som alla andra tjänster som finns i vår repertoar. När det gäller garagerenovering finns det många olika vägar att gå. Därför är högsta prioritet, då vi antar ett uppdrag, att ta reda på:

Vilka skador finns i garaget nu och hur kan dessa på bästa sätt renoveras?

Vilka förväntningar har kunden på garagerenoveringen? Här tittar vi exempelvis på om man vill förändra något i själva utseendet på garaget, så som färger.

Svaren på frågorna bestämmer hur offerten vi ger på garagerenoveringen kommer att se ut. Kostnadsförslaget bestämmer sedan hur arbetet kan läggas upp för att vi ska kunna genomföra renoveringen på bästa sätt.

Vanliga moment inom garagerenovering är:

  • Betongreparationer
  • Golvarbeten av olika slag och omfattning
  • Betongsprutning
  • Blästring