Vad måste jag tänka på när det gäller regler för markarbeten i Stockholm?

Bygglov är en nödvändighet vid de absolut flesta projekt av denna typ. Bygglov för markarbete kan fås av kommunen, dvs Stockholm. För att enkelt ta reda på om du har tillåtelse att genomföra ditt markprojekt rekommenderar vi dig att ta kontakt. Kolla hur förutsättningarna ser ut och vad du har lov att göra. Berätta för kommunen vad du har planerat att göra och säkerställ att inga käppar kan sättas i dina markarbeteshjul.