Varför är betong så populärt?

Som vi ser det så finns det två argument för betong som dominerar. Två anledningar till varför betongarbete är så populärt vid bygget av.. ja, i stort sett allt.

Miljöaspekten
Betong är ett av de byggmaterial som har minst miljöpåverkan. Det finns många material som, då de utvinns och/eller produceras, innebär stor belastning på miljö. Så är inte fallet här och detta är en starkt bidragande faktor till betongens popularitet.

Hållfasthetsaspekten
Betong har oerhört lång livstid. Det är ett material som inte påverkas av yttre påfrestning på samma sätt som många andra, organiska material, gör. Det fattar inte eld och det påverkas inte av fuktskador och mögel i samma utsträckning som mycket annat.