Hur arbetar GW Asfalt med dränering?

Fukt kommer att ta sig in i en fastighets grund förr eller senare. Det är bara en tidsfråga och dessvärre finns det ingen husgrund som kommer undan i längden. Dränering är således en helt ofrånkomlig åtgärd som måste genomföras för att rädda alla husgrunder från vattenskador. Det är precis vad vi på GW Asfalt gör.

I vårt breda utbud av markarbeten är dräneringsprojekt ett av våra främsta expertområden. Vi arbetar årligen med dränering för såväl privatpersoner som företag. Stora som små projekt antas och genomförs på bästa och mest effektiva sätt.