Hur arbetar GW Asfalt med tätskikt?

Vi har 30 års erfarenhet av tätskiktsarbeten. Detta är en tjänst som vi utför i samband med våra markarbeten i Stockholm. Åtgärden genomförs för att i så stor utsträckning som möjliga kunna undvika fukt- och vattenskador i markfundamentet.