Hur arbetar GW Asfalt med renovering av innergårdar?

Stockholm är rikt på innergårdar och behovet av den här typen av markarbeten är både stort och växande. Detta är förståeligt. En välskött innergård kan nämligen bidra på många olika sätt. Till att börja med kan våra tjänster göra att innergården i fråga uppnår sitt ursprungliga syfte: Nämligen att ge boende en lugn och stillsam plats, gärna med växter och planteringar, trots att de befinner sig mitt i stan. När vi på GW Asfalt i Stockholm anlitas för denna typ av markarbete ser vi också till att möjliggöra för möten. Innergården kan, om den planeras på ett bra sätt, bli en plats för människor att umgås.

Varje år genomför vi mängder av innergårdsprojekt som en del av våra markarbeten i Stockholm. Kontakta oss gärna om du vill ta del av dessa projekt. Vi visar gärna upp vad vi gjort!