Lämnar ni referenser på arbeten med tätskikt?

Svar ja. På GW Asfalt lämnar vi referenser på alla typer arbeten om kunden önskar, och tätskikt är inget undantag. Vi har arbetet med den här typen av byggprojekt sedan tidigt 90-tal, så det råder inte brist på arbeten att visa upp. Eftersom vi haft förmånen att jobba med både stora och små markarbeten har vi skaffat oss en ovärderlig bredd när det gäller tätskikt. I de projekt vi genomfört, och som du gärna får ta del av, kan du se hur vi gått tillväga under decennierna som branschaktiva.