Vad innebär schaktning vid ett markarbete?

För att uppnå högsta möjliga och nödvändiga stabilitet vid ett markarbete arbetar man med schaktning. Den här åtgärden genomförs vid i stort sett all grundläggning. Exempelvis då ett nytt hus eller en ny väg ska byggas. Det är ett helt avgörande moment i alla markarbeten och därför oerhört viktigt att det utförs på rätt sätt. När du anlitar GW Asfalt får du hjälp av ett team med flera decenniers erfarenhet av schaktning vid många olika typer av markprojekt. Din mark är i trygga händer, helt enkelt!