Hur mycket behöver göras för att förbereda marken?

Frågan om markberedning är central när man talar om markarbeten. Detta är rimligt eftersom förberedelse är en helt avgörande del av projektet. Vad som behöver göras, och i förlängningen: vad detta kommer att kosta dig som kund, kan svaras på först då ett proffs har undersökt förutsättningarna. Då tittar vi på hur djupt vi behöver gräva för att lyckas med det projekt som ska utföras. Vi ser också över potentiella hinder för att vi ska komma åt. Exempelvis vid en dränering där man behöver access runt hela huset.

Det enklaste sättet att ta reda på vad den här förberedande fasen kommer att kräva är att ta hjälp av ett proffs. Sådana hittar du förstås hos oss på GW Asfalt. Ring eller maila oss idag!