Hur ser kundgarantin ut på GW Asfalt?

GW Asfalt är en certifierad markentreprenör som verkat i branschen i 30 års tid. Vi lämnar generös garanti på alla arbeten vi utför, garagearbeten såväl som andra typer av markprojekt. Vi är dessutom välförsäkrade. Detta ger en stor trygghet till våra kunder men också till oss som företag och till all personal.

Idag tillhör vi ett av Sveriges mest anlitade och välrenommerade företag inom garagerenovering. Vi är övertygade att kundtryggheten vi garanterar i alla projekt har varit bidragande till denna utveckling!

Läs mer om vår policy gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö!

Hur mycket kostar en garagerenovering?

Svaret på frågan baseras helt på omfattningen av projektet. Det vill säga: Vad som behöver göras, hur garages befintliga skick är och, inte minst, hur stort garaget i fråga är. Priset på garagerenovering kan därför variera kraftigt mellan olika uppdrag, kunder och garage. Det enklaste sättet att få en uppfattning om vad renovering av just ditt garage kommer att kosta är att kontakta oss. GW Asfalt erbjuder nämligen gratis möte och kostnadsfri offert på garagerenovering till alla.

Hör av dig via telefon på 08-447 31 30 eller maila till info@gwasfalt.se för att begära offert idag!

Vilka moment ingår i garagerenoveringen?

På GW Asfalt anpassa vi våra tjänster efter våra kunders behov, inte tvärtom. Detta gäller såväl renovering av garage som alla andra tjänster som finns i vår repertoar. När det gäller garagerenovering finns det många olika vägar att gå. Därför är högsta prioritet, då vi antar ett uppdrag, att ta reda på:

Vilka skador finns i garaget nu och hur kan dessa på bästa sätt renoveras?

Vilka förväntningar har kunden på garagerenoveringen? Här tittar vi exempelvis på om man vill förändra något i själva utseendet på garaget, så som färger.

Svaren på frågorna bestämmer hur offerten vi ger på garagerenoveringen kommer att se ut. Kostnadsförslaget bestämmer sedan hur arbetet kan läggas upp för att vi ska kunna genomföra renoveringen på bästa sätt.

Vanliga moment inom garagerenovering är:

  • Betongreparationer
  • Golvarbeten av olika slag och omfattning
  • Betongsprutning
  • Blästring

Hur skiljer sig garagerenovering från annan renovering?

Vi tar avstamp i påståendet från stycket ovan. Så, varför är det egentligen så viktigt med noggrannhet och kompetens vid just garagerenovering, i jämförelse med mycket annan renovering?

Först och främst ska man ta i beaktning den belastning som ett parkeringshus/-garage utsätts för. Dess huvudsakliga syfte är att fungera som tillfällig parkeringsplats för mängder av bilar – dag ut och dag in, år efter år. I många fall handlar det om personbilar i varierande storlek, exempelvis i parkeringshus som finns i anknytning till faciliteter som människor besöker regelbundet. Kontor, köpcenter, idrottsanläggningar och annat. I andra fall kan det vara fråga om bussgarage eller parkeringsutrymmen där andra tunga fordon kör in och ut.

Inte nog med att fordonen förstås, genom sin vikt, bidrar till mycket och regelbunden belastning på garagets golv. För varje däck som kör in i parkeringsutrymmet tas dessutom massvis med vatten, snö, grus och annat som nöter på konstruktionen in i byggnaden. Dessa element sliter sakta ner underlaget. Förr eller senare är garagerenovering en ofrånkomlig åtgärd för att utrymmet ska hållas helt och säkert.

Slutsatsen är alltså att en garagerenovering ställer hårda krav på det företag som sköter arbetet. Om du står inför renovering av garage är det därför viktigt att du säkerställer att företaget du anlitar har:

  1. Gedigen erfarenhet inom garagerenovering

  2. Rätt utrustning och maskiner för den här typen av stora renoveringsprojekt

  3. Referenser på tidigare liknande projekt. Detta är såklart alltid viktigt vid byggprojekt, och inte minst vid garagerenovering!