Vad kostar renovering av innergård?

Det beror helt på hur stor innergården är och vilka renoveringsåtgärder man vill genomföra. Det enklaste sättet att ta reda på vad din innergårdsrenovering skulle kosta är att kontakta oss för gratis offert. Det erbjuds till alla.

Begär gratis offert idag på 08-447 31 30 eller via info@gwasfalt.se

Hur ser processen ut vid renovering av innergård?

När kunden kontaktar oss för innergårdsrenovering i Stockholm börjar vi med att planera in ett möte. Under mötet går vi både igenom kundens förhoppningar inför renovering och hur förutsättningarna för det specifika uppdraget ser ut. Vad behöver göras och hur kan det uppnås på bästa, smidigast och säkrast sätt? Vi undersöker innergårdens skick och ser över huruvida grundkonstruktionen behöver renoveras eller om befintligt skick är tillräckligt för vad som ska göras. Därefter ges en kostnadsfri och tydlig offert på renovering av innergård till kunden.

När offerten godkänts kan arbetet köra igång. Förberedelsefasen varierar beroende på omfattningen av projektet. Här kan exempelvis boende ombedjas ta bort eventuella ägodelar på innegården, så som cyklar, och förening eller fastighetsägare ta bort det som tillhör dem. Det är viktigt att de ytor som ska renoveras hålls fria från föremål då vårt team ska dra igång med arbetet. Arbetet genomförs sedan utefter den tidsplan och till den kostnad som bestämts.

Då innergårdsrenoveringen avslutats avlägsnar vi oss och ser till att städa upp väl efteråt för att reducera påverkan från maskiner och redskap. Besiktning av arbetet sker sedan, och en oberoende besiktningsperson säkerställer att vårt team har gjort sitt jobb enligt den överenskommelse som finns och enligt innergårdsrenoveringskonstens alla regler!

Vad innebär byte av gårdsbjälklag vid innergårdsrenovering?

Renoveringar av innergårdar kan, precis som alla andra typer av byggprojekt, variera kraftigt från fall till fall. Vissa uppdrag som vi på GW Asfalt får är förhållandevis smärtfria för både oss och för innergården i fråga. Det kan handla om finplanering av en särskilt del av gården, eller kanske byggandet av en ny lekplats. Vi tar oss ann dessa innergårdsrenoveringar med kort varsel och är, om förutsättningarna är på vår sida, klara med renoveringen inom kort.

Sedan finns det andra typer av innergårdsrenoveringar som är betydligt mer omfattande. En sådan typ är den som kräver att vårt team lägger helt ny grundkonstruktion. Gårdsbjälklagen kan vara så gamla att byte av dem är ofrånkomligt för att renoveringsarbetet ska kunna dra igång. Anledningen till att de blivit utslitna är ofta att de gamla bjälklagen hållit sämre kvalitet än dagens. Fukt och vatten har under årtionden samlats i dem och gjort att marken på innergården förr eller senare kommer att ge vika. När vi på GW Asfalt genomför byte av gårdsbjälklag i samband med renovering av innergård använder vi bjälklag av bästa möjliga kvalitet för att gården ska stå pall under många år!

Funderar du på om dina gårdsbjälklag behöver bytas vid innergårdsrenovering? Detta kan vi undersöka med relativt enkla medel. Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte med en innergårdsexpert från GW Asfalt redan idag!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Varför renovera innegården i Stockholm?

En mycket relevant fråga. Varför är det så vanligt för brf:er och fastighetsägare i just Stockholm att anlita bolag för innergårdsrenovering? För det första är förstås stadens storlek betydande, men det är inte bara det. Staden, så som den är utformad, har väldigt många innergårdar och många av dem är väldigt gamla. Husen byggdes en gång i tiden för att ge cityborna möjlighet att få en oas mitt i stadens puls. En plats där de kunde samlas, koppla av och sköta vissa sysslor som krävde förhållandevis lite yta. Det var de boendes särskilda utrymme där de inte konkurrerade med någon utomstående om ytan.

Samma syfte finns än idag och det är därför som innergårdsrenoveringar är vanligt förekommande i Stockholm. Många av innergårdarna i staden är över 100 år gamla och har sällan renoverats överhuvudtaget. Miljöer med stor potential har under många decennier förfallit och kan idag knappt användas till någonting. Det är detta som vi på GW Asfalt vill sätta stopp för.

Vi genomför våra renoveringstjänster för att innergårdar i Stockholm ska uppnå sin fulla potential och fylla sitt ursprungliga syfte. Varje projekt formas utifrån kundens önskemål och förhoppningar samt av de rådande förutsättningarna för innegården i fråga. Vi skapar trivsamma miljöer där det både finns utrymme för människor att koppla av, umgås och utföra olika aktiviteter. Genom åtgärder som markarbete, finplanering och stenläggning blir förfallna miljöer till platser där man vill vara.

Låter det bra? Kontakta oss för att begära gratis offert på innergårdsrenovering idag!

Hur vet jag att arbetet utförs utifrån vad som kommits överens?

När du tar hjälp av oss på GW Asfalt så har du alltid omfattande garantier på alla arbeten. Detta gäller stora som små projekt, för företag såväl som för privatkunder. Renovering av innergårdar i Stockholm är inget undantag. Vi är en auktoriserad firma med en arbetsstyrka på över 70 personer. I snart 30 år har vi utfört byggprojekt av varierande slag i huvudstadsregionen. Innan du beslutar dig för att anlita oss för att renovera din innergård får du ta del av flera referensarbeten, om så önskas.

Måste tätskikt och bjälklag bytas ut?

Detta är en av de första saker som vi tittar på när vi undersöker behovet av renovering av er innergård i Stockholm. Grundkonstruktionen är förstås oerhört viktig för att inte gården ska ge vika. Tyvärr är det ganska många innergårdar i vilka tätskikt och gårdsbjälklag är gamla. Deras konstruktion har gjort att de sakteliga dragit på sig fukt under många år. Fukt som kan leda till rasrisk och det bör, till varje pris, undvikas. Om ni kontaktar oss för att renovera er innergård i Stockholm så gör vi snabbt en bedömning om huruvida dessa delar behöver bytas.

Vad ingår när jag renoverar min innergård?

Detta är helt upp till vad du, som kund, vill uppnå. På GW Asfalt har vi sysslat med att renovera innergårdar i Stockholm i decennier. Detta hjälper oss att alltid kunna leverera just det som den specifika kunden vill ha. Vårt team besitter stor kunskap inom alla delprojekt som en innergårdrenovering kan innebära. Vill du anlägga en plantering? En mindre lekplats? En yta för socialt umgänge och grill? Eller varför inte allting på en gång? Du bestämmer.

Med detta sagt så tar vi gärna på oss en projektledarroll och kommer med förslag, om du känner att det kan vara behjälpligt.