Hjälper ni till med tätskikt även om vattenskador redan uppstått?

GW Asfalt är en markentreprenör som arbetar med såväl nybyggnationer som med renovering. Detta innebär att en stor del av vår verksamhet även ägnas åt att laga vägar som drabbats av skador. I detta renoveringsjobb ingår att vi arbetar med tätskikt i för att undvika att skadan blir större eller kommer tillbaka.

Teamet på GW Asfalt är specialiserat inom en rad olika markrelaterade tjänster. Tätskikt är en gren av vår verksamhet och renovering av väg – bland annat genom membranisolering och gjutasfalt – utgör en del av denna gren. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om våra tjänster!

Är det lätt att kontakta er som aktiv kund?

På GW Asfalt är vi övertygade om att goda samarbeten vilar på lika god kommunikation. Därför har vi sedan dag 1 stävat efter att uppnå detta i alla kundrelationer. När du väljer att bli kund hos oss, för tätskikt eller annat projekt, kan du alltid räkna med att nå fram till oss. Vi svarar på frågor och funderingar både innan arbetet har dragit igång, under projektets gång och efter att jobbet är avslutat. Detta tummas aldrig på för någon kund eller något projekt.

Testa gärna att kontakta oss på en gång och berätta om ditt behov av tätskikt vid markarbete!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Lämnar ni referenser på arbeten med tätskikt?

Svar ja. På GW Asfalt lämnar vi referenser på alla typer arbeten om kunden önskar, och tätskikt är inget undantag. Vi har arbetet med den här typen av byggprojekt sedan tidigt 90-tal, så det råder inte brist på arbeten att visa upp. Eftersom vi haft förmånen att jobba med både stora och små markarbeten har vi skaffat oss en ovärderlig bredd när det gäller tätskikt. I de projekt vi genomfört, och som du gärna får ta del av, kan du se hur vi gått tillväga under decennierna som branschaktiva.

Hur utreds behovet av tätskikt?

Behoven av tätskikt kan variera mycket mellan olika typer av projekt. Som vi varit inne på tidigare arbetar vi med en lång rad väldigt olika markarbeten. Till oss vänder sig kunder som står inför väldigt omfattande projekt så som exempelvis byggandet av en bro eller en stor väg. Bland våra kunder finns också brf:er, minde verksamheter och ibland också privatpersoner. I dessa fall är det inte ovanligt att det handlar om exempelvis tätskikt vid renovering av innergårdar, terrasser eller garageuppfarter.

Oavsett vem kunden är och hur stor omfattningen av arbetet kommer bli så gör vi ett gediget arbete i början av alla projekt. Detta lägger inte bara grunden för själva bygget, exempelvis bron eller parkeringsplatsen, utan är också grundläggande för vårt fortsatta arbete. Steg ett i vårt markarbete är alltså att bestämma hur vi ska lägga upp arbetet med tätskikt. Vi frågar oss: Vad behöver göras för att slutresultatet ska vara och förbli hållbart under många, många år?

Svaret på frågan bestämmer sedan hur vi kommer att lägga upp arbetet med tätskikten.

Vilka garantier på tätskikt?

Vi har nämnt det tidigare men det förtjänar att betonas ännu en gång: På GW Asfalt lämnar vi särskilda tätskiktsgarantier på alla arbeten som vi utför. Detta är ett trygghetspaket som stäcker sig bortom vår organisation och som lämnas för arbeten med tätskikt i hela norden. Alla projekt som vi arbetar med ges med denna garanti. Det spelar ingen roll om det handlar om privatpersoner eller om arbetet utförs för företag, organisationer eller myndigheter. Inte heller spelar omfattningen och storleken av arbetet med tätskikten någon roll. På GW Asfalt ger vi alla kunder, alldeles oavsett vilka de är, samma schyssta villkor och garantier.

Om du vill veta mer om garantierna för våra arbeten med tätskikt är du välkommen att ringa oss! 08-447 31 30