Vad är skillnaden mellan cement och betong?

Denna fråga förekommer ofta då man talar om olika byggmaterial, och detta tycker vi är helt rimligt. Låt oss börja med att titta på cement. Betong består delvis av cement, 1/5 för att vara exakt. Cement, ballast och vatten är de beståndsdelar som betong konstrueras av. Trots att cement utgör en så förhållandevis liten del av betong så bidrar den tyvärr till hela 90% av betongens klimatutsläpp. Det forskas därför ständigt på hur man ska kunna skapa samma hållbara betong och betongarbeten med andra alternativa bildningsmedel.

Vilka betongarbeten utför GW Asfalt?

Under 30 långa år i branschen har vår verksamhet inom betongarbete utvecklats i många led. Idag är vi en heltäckande markentreprenör, och vårt team kan ta sig ann uppdrag i alla former – stora såväl som små och för kunder av varierande typ. När du som kund vänder dig till oss för betonggjutning kan du alltså räkna med att vi gör jobbet och att vi gör det bra. Detta alldeles oavsett vad du ber oss om.

Det finns några typer av betongarbeten som är vanligare än andra. Många av de uppdrag som vi på GW Asfalt handlar om något av nedanstående betonggjutningar, av varierande omfattning:

  • Betongarbete för golv
  • Grundgjutning
  • Plattbärlag
  • Gjutning av väggar

Om du vill veta mer om vilka typer av betongarbeten som vi utför; kontakta oss via telefon eller email och begär gratis offert redan idag!

08-447 31 30 info@gwasfalt.se

Hur vet jag vilken typ av betong och betongarbete jag ska välja?

Detta hjälper den markentreprenör du väljer till med att bena ut. När du tar hjälp av oss på GW Asfalt kommer ett team med 30 års erfarenhet av betonggjutning att projektleda arbetet. De vet vilket material som behövs för olika typer av arbete. Vi följer såklart upp med dig som kund under hela arbetet så att du är med på noterna från start till mål.

I grund och botten kan man säga att det betongarbete som vi utför – varav valet av betong är en central del – syftar till att hitta en lösning till det den specifika kunden behöver hjälp med. För att uppnå optimala förutsättningar för betonggjutningen redan tidigt i arbetet är detta det första som bestäms. Tillsammans med kunden benar vi ut hur stor belastning betongen kommer att utstå. Kommer det att vara inomhus eller utomhus? Kommer tunga fordon eller stor och frekvent trafik att belasta underlaget? När dessa förutsättningar har cementerats kan nästa fas i betongarbetet påbörjas.

Finns det olika typer av betong?

Ja, det kan man lugnt säga att det gör. För de flesta som inte sysslar med betongarbete eller något relaterat jobb på daglig basis kan det nog framstå som ett entydigt uttryck. Att betong är betong, och att det inte är svårare än så. Faktum är att detta är så långt ifrån verkligheten som man kan komma.

Betong finns i tusentals olika varianter som lämpar sig olika bra för olika kontexter. Eftersom materialet används för såväl byggnationen av fastigheter som terrasser, parkeringshus, vägar, broar och järnvägar varierar behoven. Viss betong syftar till att stå pall för tusentals ton fordon varje dag. Annan står inför betydligt mildare utmaningar, och kräver därför inte lika stor hållfasthet.

Skapar betongarbeten förutsättningar för ett hållbart samhälle?

Betong är, och har under många år varit, en av de främsta förutsättningarna till utvecklingen av ett modernt samhälle. Den viktiga roll som betong och betonggjutning spelar i samhällsutvecklingen minskar heller inte. Tvärtom så får materialet en allt mer central roll. I takt med att urbaniseringen accelererar – och allt fler människor samsas om allt mindre ytor i städerna – så blir kompetens inom betongarbete oerhört eftertraktat, och en förutsättning för byggandet av smarta, säkra och hållbara urbana miljöer.

Så det korta svaret på frågan är alltså: Ja, betongarbeten skapar definitivt förutsättningar för en hållbar framtid. Betongen är ett billigt och hållbart material som kan stå pall under många decennier. Det formar bostadsfastigheter, skolor, sjukhus såväl som infrastruktur i vägar, broar och järnvägar. Utan betongarbete och betonggjutning skulle vi vara begränsade både vad gäller byggnader och sätt att transportera oss.

I klimatfrågor råder ofta oenighet gällande vilka åtgärder som krävs för att vända den negativa trenden. När det kommer till betongarbeten är de allra flesta däremot överens: betonggjutningen är avgörande för att vi ska kunna resa städer som är med oss under lång, lång tid.

Hur bra står sig betong mot kyla?

Bäst i klassen, skulle vi säga. Detta är ytterligare ett argument för varför betong och betongarbete är en bra idé för miljön. Eftersom betongen klarar att stå emot kylan som kommer utifrån behöver fastigheten inte värmas upp på samma sätt som om den exempelvis var byggd av trä.

Varför är betong så populärt?

Som vi ser det så finns det två argument för betong som dominerar. Två anledningar till varför betongarbete är så populärt vid bygget av.. ja, i stort sett allt.

Miljöaspekten
Betong är ett av de byggmaterial som har minst miljöpåverkan. Det finns många material som, då de utvinns och/eller produceras, innebär stor belastning på miljö. Så är inte fallet här och detta är en starkt bidragande faktor till betongens popularitet.

Hållfasthetsaspekten
Betong har oerhört lång livstid. Det är ett material som inte påverkas av yttre påfrestning på samma sätt som många andra, organiska material, gör. Det fattar inte eld och det påverkas inte av fuktskador och mögel i samma utsträckning som mycket annat.

I vilka sammanhang används betong?

Betong används i så många olika typer av konstruktioner att det nästan är lättare att svara på var det inte används. Materialet har länge används för byggnation av allt möjligt. När vi säger länge så menar vi verkligen detta. Betongarbete sker inte bara i samtidens Stockholm. Det har spårats så långt tillbaka som till Antiken. Inte illa, eller hur?

Idag används betong vid de allra flesta byggnationer. Från privata hus och fritidshus av mindre storlek till stora byggen av varierande sort. Skolor, broar, lägenhetskomplex, kontorsbyggnader och offentliga byggnader – betongarbete sker, och betongproffs krävs, så fort något av dessa ska byggas.

Hur tänker jag miljövänligt kring mitt betongarbete?

Det är bra att, i den utsträckning man kan, köpa närproducerat material för sitt betongarbete. Att helt enkelt tänka som man kan göra i de allra flesta fall då man köper någonting överhuvudtaget. Närproducerat är bra, och det gäller också vid betongarbeten.

Vad är betong?

Ja, det är väl bäst att börja från början. Vad är betong egentligen för typ av material? Alla känner förstås till att betong är ett material men få vet vad det faktiskt kommer från. Materialet tillverkas av en sammansättning av tre komponenter: Sten, grus och sand. Dessa tre kallas, då de blandas, för ballast. När man producerar betong består vanligtvis materialet av ca 4/5 ballast och 1/5 cement.